Poradenské stánky na výstavě

Poradenské stánky na výstavě Státní font životního prostředí ČR, pavilon NA1, stánek č. 016aktuální informace a novinky v programu Nová zelená úsporámTZB info, pavilon NA2, stánek č. 363aktuální ceny paliv a energií podle jednotlivých dodavatelůvýběr vhodného topení pro Vaše bydleníasociace APOKS, pavilon NA1, stánek č. 028konzultační a informační středisko Ministerstva průmyslu a obchodu– vytápění (plyn, […]

TOP výrobky Infothermy 2023

TOP VÝROBKY INFOTHERMY    2023hlasujte v soutěži TOP VÝROBKY INFOTHERMY 2023.Všechny přihlášené exponáty exponáty budou vystaveny ve vstupní expozici na výstavě Infotherma 2023 a budou zde zveřejněny výsledky soutěže.

Výstava Infotherma 2023 obsazena

Výstava Infotherma 2023  je obsazena. Jsme rádi, že se  Infotherma  a Ostrava opět stane významným místem setkání  všech, kteří se zabývají vytápěním, obnovitelnými zdroji a úsporami energií. Těšíme se na Vás 🙂

Záštitu nad výstavou převzali

Jsme potěšení, že záštitu nad výstavou Infotherma 2023 převzali:Hejtman Moravskoslezského krajeMinisterstvo průmyslu a obchodu ČRMinisterstvo životního prostředí ČRStátní fond životního prostředí ČRHospodářská komora ČR