loading

Tisková zpráva o XVI. ročníku Infothermy 2009

19. ledna 2009 9.00 hod. byl ve foyer výstaviště Černá louka v Ostravě zahájen XVI. ročník mezinárodní výstavy Infotherma. Výstavu zahájili:
  • RNDr. Lukáš Ženatý, náměstek primátora města Ostravy
  • Ing. Pavel Bartoš, viceprezident Hospodářské komory ČR
Slavnostního zahájení se zúčastnili:
  • Ing. Roman Portužák, CSc., ředitel odboru, MPO
  • Ing. Josef Bubeník, poradce ministra, MMR
  • prom.biolog Pavel Šremer, ředitel odboru, MŽP
  • Ing. František Dušák, ředitel Územního inspektorátu SEI pro Moravskoslezský kraj
  • Ing. Jaroslav Prachař, výkonný ředitel Sdružení pro Cenu ČR za jakost
  • poslanci a senátoři, představitelé vysokých škol, ředitelé státních institucí a další hosté.

Výstava se uskutečnila ve dnech 19. – 22. ledna 2009 na Výstavišti Černá louka v Ostravě.

Na INFOTHERMĚ 2009 se prezentovalo 351 domácích a zahraničních firem a organizací a výstavu shlédlo 25.900 návštěvníků.

Již od prvního ročníku v roce 1994 jsou tyto výstavy úzce zaměřeny na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v malých a středních objektech.

Záštitu nad XVI. ročníkem Infothermy převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství.

Mediálními partnery Infothermy 2009 bylo 44 českých a slovenských odborných časopisů, internetových portálů a deníky MF DNES a Právo.

Každoročně zájem vystavovatelů značně převyšoval prostorové možnosti ostravského výstaviště. Navýšení počtu vystavovatelů o dvacet oproti loňskému roku bylo dosaženo rozšířením venkovních výstavních ploch a po dohodě s některými vystavovateli zmenšením vnitřních expozic.

Výstava byla členěna do 70 samostatných kapitol. Nejvíce zde byly zastoupeny kotle, krby a kachlíky u více než 80 vystavovatelů, tepelná čerpadla u 33 firem, termoizolační okna u 37 vystavovatelů, tepelně-izolační materiály a stavební systémy u 32 atd.

Tradiční monotematická vstupní expozice byla na Infothermě 2009 věnována 150 létům plynárenství na Severní Moravě. Kromě muzejních exponátů zde byly představeny poslední novinky plynových spotřebičů a dalších zařízení.

V rámci odborného doprovodného programu se uskutečnila celostátní tisková konference na témata:

– Vytápění malých a střední objektů ve světle přípravy státní energetické koncepce. – Účinnost a účelnost čerpání státních a evropských dotací a reálné možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky.

V kongresovém centru na výstavišti se dále uskutečnilo deset seminářů a přednášek k tématice vytápění, úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů.

Tak jako každoročně, bylo součástí výstavy rozsáhlé poradenství. V osmi samostatných stáncích byli představitelé ministerstev, Státního fondu životního prostředí, VŠB TU Ostrava, Výzkumného energetického centra VŠB TU Ostrava, Ligy ekologických alternativ, Hospodářské komory ČR, odborných svazů, asociací, cechů, agentur, a dalších. Odborníci poskytovali konzultace k technickým a legislativním otázkám, stejně jako k možnostem získávání státních a evropských dotací na ekologické vytápění.

Pro návštěvníky byla připravena návštěvnická anketa “O technicky nejzajímavější exponáty”.

Nejvíce hlasů obdržela expozice firmy ŽDB, a.s., závod topenářské techniky VIADRUS. (více viz návštěvnická anketa)

Vylosovaný návštěvník, paní I. J., Ostrava Koblov, získala týdenní wellness pobyt v Beskydském rehabilitačním středisku v Čeladné pro dvě osoby.

Na předcházejících šestnácti ročnících se na Infothermě prezentovalo 3 825 domácích a zahraničních vystavovatelů a výstavy navštívilo 394 990 zájemců.

Vše o výstavě a odborném doprovodném programu najdete na www.infotherma.cz

Výstavu a doprovodné akce pořádala Agentura INFORPRES, Riegrova 857, 738 02 Frýdek-Místek.