Odborný doprovodný program výstavy INFOTHERMA 2016:

KONGRESOVÉ CENTRUM VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA

Pondělí 18. ledna 2016

10.00 hod. Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2016
10.15 hod. Tisková konference
Součástí tiskové konference:
– Vyhlášení vítězů Vědomostní olympiády  2016 CTI ČR
– Slavnostní udělení prestižního titulu „Certifikovaný dodavatel instalací tepelných čerpadel“
– Předání certifikátů kvality European quality label for heat pumps
– Vyhlášení výsledků internetových  soutěží – Premiérová novinka Infothermy 2016 a Top Energie 2016

Celostátní odborná konference

Tepelná čerpadla v roce 2016

Konference je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a účast bude ohodnocena 1 bodem.  Je pro architekty, projektanty, realizační firmy a další odbornou veřejnost.
Pro členy ČKAIT a AVTČ účast zdarma. Více informací www.avtc.cz

13.00. – 13.45 hod. Proč tepelná čerpadla? Jak tepelná čerpadla fungují a jaké mají přednosti.
odborný garant: Ing. Josef Slováček, předseda správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel

13.45 – 14.20 hod. Legislativa pro primární okruhy tepelných čerpadel s vrty. Když víte jak, vrtáte bez rizik a rychle.
odborný garant: Ing. Arch. Pavel Cihelka, vedoucí vrtné sekce Asociace pro využití tepelných čerpadel

14.20 – 15.00 hod. Možnosti realizací tepelných čerpadel do A – Z. Kaleidoskop ukázek kde všude je nasazení tepelných čerpadel možné.
odborný garant: Tomáš Straka – Asociace pro využití tepelných čerpadel

15.00 – 15.30 hod. Přestávka, občerstvení.

15.30 – 16.10 hod. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch – voda. Kvalitní vzduchová čerpadla vycházejí skvěle i při kontrole měření.
odborný garant: Ing. Jan Mareš- Greif – Akustika s.r.o.

16.10. – 16.50 hod. Chytré sítě SMART GRIDS. Nové možnosti a způsob řízení distribučních soustav a inteligentních sítí.
odborný garant:  Martin Machek – ČEZ ESCO

16.50 – 17.30 hod. Dotace pro tepelná čerpadla v roce 2016.
odborný garant: Ing. Josef Slováček, předseda správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel

 

Úterý 19. ledna 2016

Celostátní odborná konference

Tepelné čerpadlo – úsporný a moderní zdroj vytápění a chlazení
odborný garant: Asociace pro využití tepelných čerpadel

10.00 – 10.30 hod. Stav tepelných čerpadel na českém trhu
Ing. Josef Slováček, předseda správní rady AVTČ

10:30 – 11:00 hod. Vrty pro tepelná čerpadla, projekt, realizace, legislativa
Ing. Arch. Pavel Cihelka, SG Geosan s.r.o

11.00 – 11.30 hod. Chlazení domů s nízkou spotřebou energie
Ing. Václav Helebrant, Stiebel-Eltron, s.r.o

11.30 – 12.00 hod. Energetické štítkování tepelných čerpadel – sezónní topný faktor SCOP
Ing. Vladimír Kostka, Strojírenský zkušební ústav, s.p.

12.00 – 12.30 hod. Možnosti zlepšování energetických parametrů horizontálních zemních výměníků ve funkci nízkoteplotních zdrojů tepelných čerpadel.
prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.

12.30 – 13.00 hod. Dotace pro tepelná čerpadla
Státní fond životního prostředí

 

Středa 20. ledna 2016

Celostátní odborná konference
Cechu topenářů a instalatérů České republiky

10.00 hod. Prezentace

10.15 – 10.30 hod. Otevření a její oficiální zahájení
odborný garant: Bohuslav H a m r o z i, prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky

10.30 – 11.15 hod. Energetický audit a energetický posudek – jejich úloha a vzájemný vztah z pohledu přílohy k žádosti o dotaci OPŽP a OPPIK
odborný garant: Ing. Lubomír Golasovský, jednatel firmy TEDEAS

– Legislativa k zpracování EA a EP
– Rozdíly ve zpracování EA a EP
– Postup a návaznosti při zpracování EA a EP
– Komunikace a spolupráce s projektantem a investorem
– Praktické zkušenosti se zpracováním dotačního projektu energetických úspor pro žádost k OPŽP a OPPIK

11.15 – 12.30 hod. Prezentace výrobců kotlů z řad členů Cechu topenářů a instalatérů České republiky

12.45 – 15.00 hod. Kotlíkové dotace (výzvy krajů, základní podmínky pro získání dotace)
odborný garant: Karel Kincl, ENBRA a.s. product manager
                            Jan Beneš, PNO CZ, s.r.o. Consultant

Oprávněná osoba (co musí splňovat, podmínka dotace: realizace zakázky podle zákona 406/2000 Sb.)e-learningové vzdělávací programy (pro přípravu ke zkoušce k získání oprávnění)
Ing. Slováček, TERMO KOMFORT s.r.o., Asociace pro využití tepelných čerpadel, vedoucí sekce Obnovitelných zdrojů tepla Cechu topenářů a instalatérů České republiky
Ing. Ladislav Lněníček, E S L, a.s., Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov, viceprezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky

Vybraná dotovaná zařízení
Ing. Slováček, TERMO KOMFORT s.r.o., Asociace pro využití tepelných čerpadel, vedoucí sekce Obnovitelných zdrojů tepla Cechu topenářů a instalatérů České republiky

Mikroenergetická opatření
Hana Londinová, energetický specialista, člen prezidia Cechu topenářů a instalatérů České republiky

Nabídka portálu, kde získáte kompletní ucelené informace na téma „Kotlíkových dotací“, jak na ně formou vzdáleného přístupu
Ing. Ladislav Lněníček, E S L, a.s., Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov, viceprezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky

 

Čtvrtek 21. ledna 2016

Celostátní odborná konference
Cesta k energetické soběstačnosti rodinných domů, malých a středních objektů.
odborný garant: Ing. Jaroslav Dorda MBA,  Solární novinky.cz

10.00 – 10.30 hod. ÚVOD + Jak maximalizovat přínos z investice do hybridní střešní fotovoltaické elektrárny pro domácnosti
odborný garant: Ing. Jaroslav Dorda, MBA, provozovatel webu www.solarninovinky.cz

10.30 – 11.00 hod. Koncept energeticky soběstačného domu
odborný garant: Miroslav Petr, vedoucí tuzemského obchodu Fenix Trading s.r.o.

11.00 – 11.30 hod.  Zkušenosti výrobce s technologií LiFePO4 baterie pro skladování energie
odborný garant: Dr. Miroslav Hanzelka, konzultant, FitCraft Energy s.r.o.

11.30 – 12.00 hod. Koncept flexibilní FVE s využitím špičkové technologie SolarEdge
odborný garant: Ing. Petr Klimek,  SolarEdge Technologies GmbH

12.00 – 13.00 hod. Přestávka na občerstvení + prohlídku bateriových systémů + možné konzultace s experty

13.00 – 13.30 hod. Výhody propojení fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem
odborný garant: Jakub Mráček, ředitel divize Energo, NWT a.s.

13.30 – 14.00 hod. Jak správně postupovat při stavbě hybridní fotovoltaické elektrárny
odborný garant: Ing. Martin Kolařík, jednatel, ostrovni-elektrarny.cz

14.00 – 14.30 hod. Současná legislativa v oblasti připojení FVE a optimalizace spotřeby vyrobené elektřiny
odborný garant: Aleš Hradecký, jednatel, CAFT/ SOLARINVEST – GREEN ENERGY s.r.o.

14.30 – 15.00 hod. Fotovoltaické moduly pro budovy
odborný garant: Ing. Radim Bařinka, jednatel Fill Factory s.r.o.

15.00 – 15.30 hod. Jak získat dotace na FVE, akumulátory a elektromobily?
odborný garant: Ing. Jaroslav Dorda, MBA, provozovatel webu www.solarninovinky.cz

15.30 – 16.00 hod. Závěr + diskuze

——————————————————————————————————————-

VSTUPNÍ PAVILON A1 VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA

Semináře, předvádění výrobků, diskuze

Pondělí 18. ledna 2016

9.30 – 10.20 hod. Jak správně topit pevnými palivy.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

10.25 – 11.15 hod. Nová generace větracích jednotek s rekuperací tepla.
odborný garant: Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

11.20 – 12. 10 hod. Fotovoltaické zdroje použitelné pro rodinné domky.
odborný garant: Regionální energetické centrum, o. p. s., Valašské Meziříčí

12.15 – 12.55 hod. Foukané tepelné izolace
odborný garant: CIUR a.s.

13.00 – 13.55 hod. Informace o certifikačních zkouškách v profesi „Instalatér solárních termických soustav“. Význam certifikace a profesního vzdělávání, zákonné podmínky pro poskytování dotací, kvalifikační a zkušební standard.
odborný garant: Ing. Miloslav Mužík, – MMM SOLAR

14.00 – 14.50 hod. Tepelná čerpadla, vzduch/vzduch pro vytápění.
odborný garant: Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r.o. 

15.00 – 15.55 hod. Dotační programy Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace.
odborný garant: Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Státní fond životního prostředí

16.00 – 16.55 hod. Energeticky soběstačný dům se sezónním zásobníkem tepla na bázi ledu.
odborný garant: Ing. Ervín Nohejl, samostatný specialista na OZE a soběstačné systémy

 

Úterý 19. ledna 2016

9.30 – 10.20 hod. Proč a jak bychom si měli postavit kvalitní dřevostavbu. Trvale udržitelná výstavba.
odborný garant: Asociace dodavatelů montovaných domů, Národní stavební centrum

10.25 – 11.15 hod. Moderní vytápění bytů a rodinných domů.
odborný garant: VŠB-TU Ostrava

11.20 – 12.10 hod. Akumulační kamna, historie a současnost.
odborný garant: Český kamnářský institut

12.15 – 13.05 hod. Provoz komínů, kouřovodů a  spotřebičů.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

13.10 – 14.00 hod. Výhody systémových řešení při volbě komína pro novostavbu i rekonstrukci.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

14.00 – 14.55 hod. Možnosti termovizní diagnostiky staveb.
odborný garant: Miloslav Hrdý, Inframet

15.00. – 15.55 hod. Dotační programy Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace.
odborný garant: Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Státní fond životního prostředí

16.00 – 16.55 hod. Využití 3. výzvy NZÚ při stavbě nebo přestavbě energeticky málo náročného domu.
odborný garant: Ing. Ervín Nohejl, samostatný specialista na OZE a soběstačné systémy

 

Středa 20. ledna 2016

9.30 – 10.15 hod. Energetická technologie pro rodinné domy a malé komunity.
odborný garant: VŠB-TU Ostrava

10.20 – 11.10 hod. Akumulační nebo teplovzdušný krb. Výhody a nevýhody.
odborný garant: Český kamnářský institut

11.15 – 12.10 hod. Kaskádové kotelny.
odborný garant: Thermona spol. s r.o.

12.15 – 13.10 hod. Novinky ve vytápění rodinných domů.
odborný garant: VŠB-TUO

13.15 – 13.55 hod. Současnost a budoucnost v kominickém řemesle.
odborný garant: Moravské kominické společenstvo

14.00 – 14.55 hod. Správné umístění solárních kolektorů, volba dodavatele a montážní firmy. Ekonomika provozu solárních systémů. Technické novinky.
odborný garant: Ing. Miloslav Mužík, – MMM SOLAR

15.00 – 15.55 hod. Dotační programy Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace.
odborný garant: Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Státní fond životního prostředí

16.00 – 16.55 hod. Jak vybrat nejlevnějšího dodavatele elektřiny a plynu, kalkulátor cen energií TZB-INFO.
odborný garant: TZB-Info

 

Čtvrtek 21. ledna 2016

9.30 – 10.25 hod. Jak využít sluneční energii, volba kolektorů, jak poznáme kvalitní kolektory, volba systémů a komponentů, možnosti pro přitápění.
odborný garant: Ing. Miloslav Mužík, – MMM SOLAR

10.30 – 11.25 hod. Technologické novinky přispívající k adaptaci rodinných domů na změnu klimatu: Zemní výměníky pro temperování přiváděného čerstvého vzduchu. Entalpické výměníky pro optimalizaci vlhkosti vzduchu bez dodatečných nákladů. Stropní sálavé panely pro příjemné komfortní chlazení.
odborný garant: Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

11.30 – 12.25 hod. Normy a požadavky na stavby kachlových topidel.
odborný garant: Český kamnářský institut

12.30 – 13.20 hod. Jak posuzovat spalinové cesty.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

13.25 – 14.10 hod. Cena plynu a elektřiny v roce 2016. Výběr a porovnání cen od jednotlivých dodavatelů.
odborný garant: TZB-Info

14.15 – 14.55 hod. Vodík a nové technologie budoucnosti ve vytápění
odborný garant: VŠB TU Ostrava

15.00 – 15.55 hod. Dotační programy Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace.
odborný garant: Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Státní fond životního prostředí

 

Změna programu vyhrazena.