loading
Odborný doprovodný program výstavy INFOTHERMA 2016: KONGRESOVÉ CENTRUM VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA Pondělí 18. ledna 2016 10.00 hod. Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2016 10.15 hod. Tisková konference Součástí tiskové konference: – Vyhlášení vítězů Vědomostní olympiády  2016 CTI ČR – Slavnostní udělení prestižního titulu “Certifikovaný dodavatel instalací tepelných čerpadel” – Předání certifikátů kvality European quality label for heat pumps – Vyhlášení výsledků internetových  soutěží – Premiérová novinka Infothermy 2016 a Top Energie 2016 Celostátní odborná konference Tepelná čerpadla v roce 2016 Konference je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a účast bude ohodnocena 1 bodem.  Je pro architekty, projektanty, realizační firmy a další odbornou veřejnost. Pro členy ČKAIT a AVTČ účast zdarma. Více informací www.avtc.cz 13.00. – 13.45 hod. Proč tepelná čerpadla? Jak tepelná čerpadla fungují a jaké mají přednosti. odborný garant: Ing. Josef Slováček, předseda správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel 13.45 – 14.20 hod. Legislativa pro primární okruhy tepelných čerpadel s vrty. Když víte jak, vrtáte bez rizik a rychle. odborný garant: Ing. Arch. Pavel Cihelka, vedoucí vrtné sekce Asociace pro využití tepelných čerpadel 14.20 – 15.00 hod. Možnosti realizací tepelných čerpadel do A – Z. Kaleidoskop ukázek kde všude je nasazení tepelných čerpadel možné. odborný garant: Tomáš Straka – Asociace pro využití tepelných čerpadel 15.00 – 15.30 hod. Přestávka, občerstvení. 15.30 – 16.10 hod. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch – voda. Kvalitní vzduchová čerpadla vycházejí skvěle i při kontrole měření. odborný garant: Ing. Jan Mareš- Greif – Akustika s.r.o. 16.10. – 16.50 hod. Chytré sítě SMART GRIDS. Nové možnosti a způsob řízení distribučních soustav a inteligentních sítí. odborný garant:  Martin Machek – ČEZ ESCO 16.50 – 17.30 hod. Dotace pro tepelná čerpadla v roce 2016. odborný garant: Ing. Josef Slováček, předseda správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel   Úterý 19. ledna 2016 Celostátní odborná konference Tepelné čerpadlo – úsporný a moderní zdroj vytápění a chlazení odborný garant: Asociace pro využití tepelných čerpadel 10.00 – 10.30 hod. Stav tepelných čerpadel na českém trhu Ing. Josef Slováček, předseda správní rady AVTČ 10:30 – 11:00 hod. Vrty pro tepelná čerpadla, projekt, realizace, legislativa Ing. Arch. Pavel Cihelka, SG Geosan s.r.o 11.00 – 11.30 hod. Chlazení domů s nízkou spotřebou energie Ing. Václav Helebrant, Stiebel-Eltron, s.r.o 11.30 – 12.00 hod. Energetické štítkování tepelných čerpadel – sezónní topný faktor SCOP Ing. Vladimír Kostka, Strojírenský zkušební ústav, s.p. 12.00 – 12.30 hod. Možnosti zlepšování energetických parametrů horizontálních zemních výměníků ve funkci nízkoteplotních zdrojů tepelných čerpadel. prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc. 12.30 – 13.00 hod. Dotace pro tepelná čerpadla Státní fond životního prostředí   Středa 20. ledna 2016 Celostátní odborná konference Cechu topenářů a instalatérů České republiky 10.00 hod. Prezentace 10.15 – 10.30 hod. Otevření a její oficiální zahájení odborný garant: Bohuslav H a m r o z i, prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky 10.30 – 11.15 hod. Energetický audit a energetický posudek – jejich úloha a vzájemný vztah z pohledu přílohy k žádosti o dotaci OPŽP a OPPIK odborný garant: Ing. Lubomír Golasovský, jednatel firmy TEDEAS – Legislativa k zpracování EA a EP – Rozdíly ve zpracování EA a EP – Postup a návaznosti při zpracování EA a EP – Komunikace a spolupráce s projektantem a investorem – Praktické zkušenosti se zpracováním dotačního projektu energetických úspor pro žádost k OPŽP a OPPIK 11.15 – 12.30 hod. Prezentace výrobců kotlů z řad členů Cechu topenářů a instalatérů České republiky 12.45 – 15.00 hod. Kotlíkové dotace (výzvy krajů, základní podmínky pro získání dotace) odborný garant: Karel Kincl, ENBRA a.s. product manager                             Jan Beneš, PNO CZ, s.r.o. Consultant Oprávněná osoba (co musí splňovat, podmínka dotace: realizace zakázky podle zákona 406/2000 Sb.)e-learningové vzdělávací programy (pro přípravu ke zkoušce k získání oprávnění) Ing. Slováček, TERMO KOMFORT s.r.o., Asociace pro využití tepelných čerpadel, vedoucí sekce Obnovitelných zdrojů tepla Cechu topenářů a instalatérů České republiky Ing. Ladislav Lněníček, E S L, a.s., Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov, viceprezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky Vybraná dotovaná zařízení Ing. Slováček, TERMO KOMFORT s.r.o., Asociace pro využití tepelných čerpadel, vedoucí sekce Obnovitelných zdrojů tepla Cechu topenářů a instalatérů České republiky Mikroenergetická opatření Hana Londinová, energetický specialista, člen prezidia Cechu topenářů a instalatérů České republiky Nabídka portálu, kde získáte kompletní ucelené informace na téma „Kotlíkových dotací“, jak na ně formou vzdáleného přístupu Ing. Ladislav Lněníček, E S L, a.s., Český svaz zaměstnavatelů oboru Technická zařízení budov, viceprezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky   Čtvrtek 21. ledna 2016 Celostátní odborná konference Cesta k energetické soběstačnosti rodinných domů, malých a středních objektů. odborný garant: Ing. Jaroslav Dorda MBA,  Solární novinky.cz 10.00 – 10.30 hod. ÚVOD + Jak maximalizovat přínos z investice do hybridní střešní fotovoltaické elektrárny pro domácnosti odborný garant: Ing. Jaroslav Dorda, MBA, provozovatel webu www.solarninovinky.cz 10.30 – 11.00 hod. Koncept energeticky soběstačného domu odborný garant: Miroslav Petr, vedoucí tuzemského obchodu Fenix Trading s.r.o. 11.00 – 11.30 hod.  Zkušenosti výrobce s technologií LiFePO4 baterie pro skladování energie odborný garant: Dr. Miroslav Hanzelka, konzultant, FitCraft Energy s.r.o. 11.30 – 12.00 hod. Koncept flexibilní FVE s využitím špičkové technologie SolarEdge odborný garant: Ing. Petr Klimek,  SolarEdge Technologies GmbH 12.00 – 13.00 hod. Přestávka na občerstvení + prohlídku bateriových systémů + možné konzultace s experty 13.00 – 13.30 hod. Výhody propojení fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem odborný garant: Jakub Mráček, ředitel divize Energo, NWT a.s. 13.30 – 14.00 hod. Jak správně postupovat při stavbě hybridní fotovoltaické elektrárny odborný garant: Ing. Martin Kolařík, jednatel, ostrovni-elektrarny.cz 14.00 – 14.30 hod. Současná legislativa v oblasti připojení FVE a optimalizace spotřeby vyrobené elektřiny odborný garant: Aleš Hradecký, jednatel, CAFT/ SOLARINVEST – GREEN ENERGY s.r.o. 14.30 – 15.00 hod. Fotovoltaické moduly pro budovy odborný garant: Ing. Radim Bařinka, jednatel Fill Factory s.r.o. 15.00 – 15.30 hod. Jak získat dotace na FVE, akumulátory a elektromobily? odborný garant: Ing. Jaroslav Dorda, MBA, provozovatel webu www.solarninovinky.cz 15.30 – 16.00 hod. Závěr + diskuze ——————————————————————————————————————- VSTUPNÍ PAVILON A1 VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA Semináře, předvádění výrobků, diskuze Pondělí 18. ledna 2016 9.30 – 10.20 hod. Jak správně topit pevnými palivy. odborný garant: Společenstvo kominíků ČR 10.25 – 11.15 hod. Nová generace větracích jednotek s rekuperací tepla. odborný garant: Zehnder Group Czech Republic s.r.o. 11.20 – 12. 10 hod. Fotovoltaické zdroje použitelné pro rodinné domky. odborný garant: Regionální energetické centrum, o. p. s., Valašské Meziříčí 12.15 – 12.55 hod. Foukané tepelné izolace odborný garant: CIUR a.s. 13.00 – 13.55 hod. Informace o certifikačních zkouškách v profesi “Instalatér solárních termických soustav”. Význam certifikace a profesního vzdělávání, zákonné podmínky pro poskytování dotací, kvalifikační a zkušební standard. odborný garant: Ing. Miloslav Mužík, – MMM SOLAR 14.00 – 14.50 hod. Tepelná čerpadla, vzduch/vzduch pro vytápění. odborný garant: Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r.o.  15.00 – 15.55 hod. Dotační programy Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace. odborný garant: Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Státní fond životního prostředí 16.00 – 16.55 hod. Energeticky soběstačný dům se sezónním zásobníkem tepla na bázi ledu. odborný garant: Ing. Ervín Nohejl, samostatný specialista na OZE a soběstačné systémy   Úterý 19. ledna 2016 9.30 – 10.20 hod. Proč a jak bychom si měli postavit kvalitní dřevostavbu. Trvale udržitelná výstavba. odborný garant: Asociace dodavatelů montovaných domů, Národní stavební centrum 10.25 – 11.15 hod. Moderní vytápění bytů a rodinných domů. odborný garant: VŠB-TU Ostrava 11.20 – 12.10 hod. Akumulační kamna, historie a současnost. odborný garant: Český kamnářský institut 12.15 – 13.05 hod. Provoz komínů, kouřovodů a  spotřebičů. odborný garant: Společenstvo kominíků ČR 13.10 – 14.00 hod. Výhody systémových řešení při volbě komína pro novostavbu i rekonstrukci. odborný garant: Společenstvo kominíků ČR 14.00 – 14.55 hod. Možnosti termovizní diagnostiky staveb. odborný garant: Miloslav Hrdý, Inframet 15.00. – 15.55 hod. Dotační programy Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace. odborný garant: Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Státní fond životního prostředí 16.00 – 16.55 hod. Využití 3. výzvy NZÚ při stavbě nebo přestavbě energeticky málo náročného domu. odborný garant: Ing. Ervín Nohejl, samostatný specialista na OZE a soběstačné systémy   Středa 20. ledna 2016 9.30 – 10.15 hod. Energetická technologie pro rodinné domy a malé komunity. odborný garant: VŠB-TU Ostrava 10.20 – 11.10 hod. Akumulační nebo teplovzdušný krb. Výhody a nevýhody. odborný garant: Český kamnářský institut 11.15 – 12.10 hod. Kaskádové kotelny. odborný garant: Thermona spol. s r.o. 12.15 – 13.10 hod. Novinky ve vytápění rodinných domů. odborný garant: VŠB-TUO 13.15 – 13.55 hod. Současnost a budoucnost v kominickém řemesle. odborný garant: Moravské kominické společenstvo 14.00 – 14.55 hod. Správné umístění solárních kolektorů, volba dodavatele a montážní firmy. Ekonomika provozu solárních systémů. Technické novinky. odborný garant: Ing. Miloslav Mužík, – MMM SOLAR 15.00 – 15.55 hod. Dotační programy Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace. odborný garant: Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Státní fond životního prostředí 16.00 – 16.55 hod. Jak vybrat nejlevnějšího dodavatele elektřiny a plynu, kalkulátor cen energií TZB-INFO. odborný garant: TZB-Info   Čtvrtek 21. ledna 2016 9.30 – 10.25 hod. Jak využít sluneční energii, volba kolektorů, jak poznáme kvalitní kolektory, volba systémů a komponentů, možnosti pro přitápění. odborný garant: Ing. Miloslav Mužík, – MMM SOLAR 10.30 – 11.25 hod. Technologické novinky přispívající k adaptaci rodinných domů na změnu klimatu: Zemní výměníky pro temperování přiváděného čerstvého vzduchu. Entalpické výměníky pro optimalizaci vlhkosti vzduchu bez dodatečných nákladů. Stropní sálavé panely pro příjemné komfortní chlazení. odborný garant: Zehnder Group Czech Republic s.r.o. 11.30 – 12.25 hod. Normy a požadavky na stavby kachlových topidel. odborný garant: Český kamnářský institut 12.30 – 13.20 hod. Jak posuzovat spalinové cesty. odborný garant: Společenstvo kominíků ČR 13.25 – 14.10 hod. Cena plynu a elektřiny v roce 2016. Výběr a porovnání cen od jednotlivých dodavatelů. odborný garant: TZB-Info 14.15 – 14.55 hod. Vodík a nové technologie budoucnosti ve vytápění odborný garant: VŠB TU Ostrava 15.00 – 15.55 hod. Dotační programy Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace. odborný garant: Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Státní fond životního prostředí   Změna programu vyhrazena.