loading

Tisková zpráva o XIX. ročníku mezinárodní výstavy Infotherma

Výstava se konala od pondělí 16. ledna do čtvrtku 19. ledna 2012, denně od 9.00-18.00 na ostravském výstavišti Černá louka. Výstavu slavnostně zahájili v pondělí 16. ledna 2012 v 9.00 hod. ve foyer ostravského výstaviště:
  • Europoslanec Ing. Evžen Tošenovský
  • Ředitel odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Roman Portužák, CSc.
  • Za Ministerstvo životního prostředí RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D.
  • Viceprezident hospodářské komory Ing. Pavel Bartoš
  • Předseda Krajské hospodářské komory Ing. Jan Březina
  • Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. a Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. z Vysoké školy báňské
  • Ing. Martin Říman
  • Ing. Josef Bubeník

Dále se zahájení zúčastnili poslanci, senátoři, ředitelé organizací a firem, představitelé vysokých škol, zástupci sdělovacích prostředků a další hosté. Jsme potěšeni, že většinou se jednalo o osobnosti, které stály u zrodu výstav Infotherma a i nadále se podílejí na jejich prestižnosti.

Pro Infothermu 2012 vybral pořadatel výstavy – Agentura Inforpres 369 domácích a zahraničních vystavovatelů, což je plná kapacita ostravského výstaviště.

Výstavu shlédlo přes 27 000 návštěvníků. Zobrazení stránek www.infotherma.cz k Infothermě 2012 v počtu 126 000. Stránky, včetně katalogu vystavovatelů Infothermy 2012, jsou zveřejněny, až do aktualizace k Infothermě 2013.

Výstava je již od svého prvého ročníku zaměřena na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů a je největší takto specializovanou výstavou v ČR a SR.

Nomenklatura představuje 70 samostatných kapitol, které se snaží obsáhnout celou problematiku tepelné pohody našich příbytků za ekonomicky dostupných podmínek. Jedná se o téma, které se bytostně dotýká nejen poloviny “národa”, která bydlí v rodinných domcích a je odkázána na lokální topeniště, ale čím dál více i ostatních, kteří jsou zamořování dýmem a zplodinami z lokálních topenišť majitelů, kteří si již nemohou dovolit vytápění ušlechtilými palivy a topí často vším, co hoří.

Na každoroční enormní nárůst cen ušlechtilých paliv reagovala výstava představením, pokud možno všech forem úspor energie, tak, aby bylo možno zachovávat moderní způsob vytápění, anebo uplatňovat alternativní řešení. Například polovina všech vystavovaných kotlů na Infothermě 2012 byla na tuhá paliva, které při spalování odpovídajících paliv, jsou šetrné k životnímu prostředí a zachovávají alespoň částečně komfort vytápění.

Návštěvníkům byly poskytovány informace čím a za kolik topit, výhřevnost paliv a aktuální ceny energií a paliv od jednotlivých dodavatelů.

V rámci úspor energie se představilo mimo jiné přes 80 firem s novinkami v izolačních materiálech, nízkoenergetickou a pasivní výstavbou, zateplovacími systémy, termoregulačními okny a měřící a regulační technikou. Kromě dřeva, zde byly představeny neobvyklé stavební materiály, jako je stavebnictví z nepálených cihel, využívání slámy, rákosu, technického konopí, lněného pazdeří, ovčí vlny apod., které mají nejen vynikající izolační schopnosti, ale neobsahují škodliviny a v objektech udržují přirozené mikroklima.

Výstava byla také nejen přehlídkou 45 firem s tepelnými čerpadly, ale v rámci odborného doprovodného programu se uskutečnil k tomuto tématu oborový den, kde byly mimo jiné poprvé v republice předány certifikáty kvality vybraným výrobkům a firmám. Toto předání se uskutečnilo v úterý 17. ledna v 13.35 hod. v kongresovém centru na výstavišti. Evropské certifikáty kvality pro tepelná čerpadla získaly firmy AlphaInnotec, DIMPLEX, NIBE, PZP HEATING, StiebelEltron.

Součástí výstavy byl také odborný doprovodný program, který byl pro návštěvníky výstavy zdarma a bylo zde předneseno 38 odborných přednášek.

K objektivizaci informací, které získají návštěvníci v jednotlivých expozicích, sloužilo poradenské středisko se zástupci jednotlivých ministerstev, pod jejichž záštitou se výstava koná, Hospodářské komory, jednotlivých svazů, cechů, asociací a dalších odborníků z jednotlivých oborů.

Mediálními partnery výstavy bylo 42 českých a slovenských odborných časopisů, internetových portálů a deníky MF DNES a PRÁVO.

Infotherma 2012 se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství.

Podle návštěvnických anket z minulých ročníků je na výstavách největší zájem o novinky otopných systémů. Proto podstatná část výstavní plochy byla na Infothermě 2012 věnovaná kotlům, krbům, kachlákům a dalším otopným systémům. Řada z nich byla předváděna v “chodu” na venkovních výstavních plochách. Na výstavě Infotherma 2012 v návštěvnické anketě “Která expozice Vás svými technickými novinkami nejvíce zaujala” nejvíce hlasů obdržely expozice firem VIADRUS, DAKON a ATMOS.

Na uplynulých 19. ročnících se prezentovalo již přes 4 870 domácích a zahraničních vystavovatelů a výstavy shlédlo přes 467 000 návštěvníků.