loading
Závěrečná zpráva z XXIII. ročníku výstavy INFOTHERMA 2016. Výstaviště Černá louka Ostrava, 18. – 21. ledna 2016 Zcela zaplněné výstaviště 363 domácími a zahraničními vystavovateli, 29 100 návštěvníků.  

Přestože zásadní zaměření výstavy se již 23 let nemění, byla Infotherma 2016 specifická z několika pohledů. Především se snažila konkrétně reagovat na skutečnost, že Severomoravský kraj je stále jedním z nejvíce znečištěných krajů v Evropě, je zde v republice jedna z největších nezaměstnaností a pokulhává i příjem na jednoho obyvatele. Výstava se snažila představit možnosti, jak se z této neutěšené situace vymanit. Jednou z cest je i získání finančních prostředků z fondů EU. K těmto dotacím mohli návštěvníci získat podklady nejen na odborném doprovodném programu, u řady firem, které mají zájem nabízet své výrobky v rámci dotačního titulu, ale i přímo ve stánku Státního fondu životního prostředí a hejtmanství severomoravského kraje, kde návštěvníkům pomáhali při vyplňování žádostí o tyto dotace.

Hlavní zaměření výstavy bylo představit technické novinky v otopných systémech, o které je u návštěvníků největší zájem. Infotherma 2016 byla tak opět ucelenou přehlídkou rozhodujících domácích a zahraničních výrobců a prodejců topidel. Řada vystavovatelů představovala své exponáty v provozu na venkovních výstavních plochách.

Ze 70-ti členné nomenklatury výstavy byly nejvíce u 52 firem zastoupeny kotle, u 49 sluneční kolektory, u 47 nízkoenergetické a pasivní stavby, a zateplování budov a staveb u 41 vystavovatelů. Tepelná čerpadla, která zde prezentovala 66 domácích a zahraničních firem představovala opět největší přehlídku tohoto sortimentu v republice.

Po loňském mimořádném zájmu o panelovou prezentaci „Kde na nás čeká energie“, se organizátoři 23. ročníku výstavy Infotherma k této tématice vrátili. Uváděli tak například pokračování ve využívání mikrořas k energetickým a ekologickým účelům, oficiální stanovisko státu k těžbě břidlicových plynů, novinky z brněnského zkušebního provozu jímání blesku, k asanaci hořících hald a možné použití energií ze stávajících hořících hald, využívání geotermální energie, nebo k novým konstrukcím větrných turbín.

Další rozvoj využívání obnovitelných zdrojů nejen u nás, ale i na celém světě je stále více závislý na schopnosti skladovat energii z doby, kdy je jí přebytek a zpět jej získávat v době potřeby. Kromě řady úsměvných návrhů byla na výstavě představena špičková přečerpávací elektrárna na Dlouhých stráních a v loňském roce zprovozněný český patent: unikátní důlní přečerpávací elektrárnu, která je umístěna v prostorách bývalého dolu Jeremenko ve Vítkovicích a je přizpůsobena specifickým důlním podmínkám. Může sloužit ke skladování elektrické energie i k využití pro čerpání důlních vod.

V rámci smysluplného využívání obnovitelných zdrojů měla například na Infothermě 2016 svou premiéru „myšlenka“ energeticky soběstačného domu a domácnosti. Kromě celostátní odborné konference k tomuto tématu, mohli návštěvníci na výstavě shlédnout příklad lokálního fotovoltaického panelu a baterie na skladování přebytečné energie a její poskytování v době, kdy ji uživatelé potřebují. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava tuto myšlenku doplnila o možnost lokálními fotovoltaickými panely nabíjet elektromobily a v případě potřeby poskytovat tuto energii domácnostem.

Kachlová kamna jsou pro člověka jedním z nejpřirozenějších zdrojů tepla, a to díky tomu, že poskytují sálavé teplo podobné slunečnímu záření. Navozují tak příjemnou atmosféru, která uvolňuje stres a umí využívat energií mnohem lépe, než z ostatních zdrojů na tuhá či kapalná paliva. V podstatné části vstupního pavilonu letošní Infothermy se představila zatím v Česku největší ucelená expozice Svět kachloví a kachlových kamen. Podílelo se na ni přes 30 českých a zahraničních firem. Expozice měla přiblížit renesanci kachloví a kachlových kamen od historie přes současnost až po vizi, která by mohla tento druh vytápění uplatnit i v designu moderních interiérů.

Pro návštěvníky byl tak jako každoročně připraven rozsáhlý odborný doprovodný program. V Kongresovém centru to byly celostátní odborné konference k tepelným čerpadlům, dotacím, úsporám energií, nové legislativě a energetické soběstačnosti rodinných domů a dalších malých a středních objektů. Kromě toho se v přednáškovém sále ve vstupním pavilonu uskutečnila řada přednášek, besed a diskuzí.

Agentura Inforpres, která je pořadatelem této výstavy, se snažila reagovat na požadavky návštěvníků, o co by měli na výstavě největší zájem a získali tak odpovědi na své dotazy. Například před letošní výstavou se uskutečnily dvě internetové hlasovací soutěže a bylo osloveno přes 350 tisíc domácností. Na samotné výstavě návštěvníci hlasovali, která expozice je svými výrobky a službami nejvíce zaujala. Vítězné exponáty z internetových hlasovacích soutěží byly vystaveny ve vstupním pavilonu, a kromě špičkových novinek kotlů zde byla například větrací jednotka s rekuperací tepla, dekorační topný panel, větrací jednotka a řada dalších výrobků.

Infotherma v číslech a faktech
  • Výstavu organizuje Agentura Inforpres.
  • První ročník výstavy Infotherma se uskutečnil v roce 1994 ve Frýdlantu nad Ostravicí.
  • Z prostorových důvodů se výstava v roce 2007 přestěhovala na výstaviště Černá louka v Ostravě.
  • Za uplynulých dvaadvacet ročníků se na výstavě prezentovalo 5 938 domácích a zahraničních firem a organizací.
  • Kromě domácích vystavovatelů se zde nejvíce prezentují firmy a organizace z Polska, Slovenska, dále Slovinska, Rakouska, Itálie a dalších států zemí Evropy.
  • Výstavu Infotherma shlédlo na předcházejících dvaceti dvou ročnících na půl miliónu návštěvníků.
  • Infotherma 2016 se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR.
  • S výstavou Infotherma spolupracuje přes 50 mediálních partnerů.