loading
Vstupné na výstavu INFOTHERMA 2023 – 100,- Kč (včetně DPH).
Při registraci na stránkách výstavy, vstup na základě registrace
Zlevněné vstupné na výstavu INFOTHERMA 2023 – 50,- Kč (včetně DPH).
Na zlevněné vstupné po předložení příslušného dokladu mají nárok: Držitelé průkazu TP, ZTP , ZTP/P, ZTP/P – průvodce zdarma. Při registraci na stránkách výstavy, vstup na základě registrace.
Pro odborné školy je vstup zdarma na základě předchozí domluvy s pořadateli výstavy (zašlete jmenný seznam žáků a pedagogického dozoru včetně názvu školy na e-mail –  bujakova@inforpres.cz). Z technicko-bezpečnostních předpisů vyplývá, že je zakázáno do prostorů výstavy vstupovat s kočárky. Kočárky můžete zdarma odložit v šatně u vstupu.