Vstupné na výstavu Infotherma 2020  80,- Kč (včetně DPH).
Na zlevněné vstupné mají nárok: Držitelé průkazu TP, ZTP , ZTP/P, ZTP/P – průvodce zdarma.

Je nutné předložit příslušný doklad.

Děti do 15 let mají vstup zdarma.
Děti do 15 let vstup pouze v doprovodu dospělé osoby. Pro odborné školy je vstup zdarma.
Požadujeme o tento vstup předem požádat a zaslat nám na adresu bujakova@inforpres.cz jmenný seznam žáků a pedagogického dozoru, poté Vám obratem volné vstupenky zašleme.
Z technicko-bezpečnostních předpisů vyplývá, že je zakázáno do prostorů výstavy vstupovat s kočárky.  Kočárky můžete zdarma odložit v šatně u vstupu.