loading

Volné vstupenky ke stažení  budou k dispozici od 9/2023

Pokud si nestáhnete volnou vstupenku je vstupné na výstavu INFOTHERMA 2024
150,- Kč (včetně DPH).

Pokud si nestáhnete volnou vstupenku je zlevněné vstupné na výstavu INFOTHERMA 2024
50,- Kč (včetně DPH).
Na zlevněné vstupné po předložení příslušného dokladu mají nárok:

Držitelé průkazu TP, ZTP , ZTP/P, ZTP/P – průvodce zdarma.

Pro odborné školy je vstup zdarma na základě předchozí domluvy s pořadateli výstavy (zašlete jmenný seznam žáků a pedagogického dozoru včetně názvu školy
na e-mail – info@infotherma.cz).

Z technicko-bezpečnostních předpisů vyplývá, že je zakázáno do prostorů výstavy vstupovat s kočárky.
Kočárky můžete zdarma odložit v šatně u vstupu.