loading
Parkování pro návštěvníky výstavy:
po obsazení kapacity v areálu výstaviště
–  podzemní  garáže OC Forum Nová Karolina
 
 
Parkování pro vystavovatele:
je zajištěno v areálu výstaviště Černá louka.
Každá firma si určí jedno vozidlo, které bude parkovat na vyhrazených plochách v blízkosti pavilonu A. Pro tyto vozidla budou vydany na informacích (pavilon A1) čipové karty.