Již 27. ročník výstavy INFOTHERMA se koná ve dnech 20. – 23. ledna 2020 denně 9:00 – 18:00 hod. na Výstavišti Černá louka v Ostravě.

 

Součásti výstavy:

Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2020
20. ledna 2020 od 10:00 hod. v Konferenčním centru ve 3. patře
– Aktuální otázky k vytápění a úsporám energií (výměny kotlů, dotace pro obce, změny v energetice, atd.)
– Vyhodnocení soutěží „TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2020“ a „REALIZACE ROKU 2019 VE STÍNICÍ TECHNICE“
– Převzetí průkazů a certifikátů Cechu topenářů a instalatérů České republiky

Odborný doprovodný program
Probíhá souběžně ve vstupním pavilonu A1 a v Konferenčním centru ve 3. patře.
Pro všechny návštěvníky výstavy s platnou vstupenkou je doprovodný program ve vstupním pavilonu A1 zdarma.
Program v Konferenčním centru je zpoplatněn dle jednotlivých pořadatelů seminářů.

Dům plný energie a informací
Již druhý ročník výstavy zdobí expozice „Dům plný energie a informací“. Postavený rodinný dům pro Infothermu 2020 představí návštěvníkům výstavy možné alternativy vytápění, větrání, klimatizace, TZB instalací, výroby energie včetně jejího skladování i nové tepelně izolační stavební prvky.

Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2020
Opět jsme ve spolupráci s portálem TZB-info připravili internetovou hlasovací soutěž „Top výrobky Infothermy 2020“. Přihlášené exponáty vystavovatelů byly od 1. listopadu prezentovány na portálu TZB-info a návštěvníci mohli dva měsíce hlasovat o TOP výrobky Infothermy 2020. S přihlášenými exponáty se budou moci návštěvníci výstavy seznámit ve vstupním pavilonu A1, kde budou vystaveny.

Kde naleznete odborné informace?
Na výstavě bude k dispozici několik poradenských stánků, konkrétní informace naleznete zde https://www.infotherma.cz/poradenske-stredisko/.