Demontáž expozic a odvoz exponátů

23.1.2020       od 18:15 hod. do 24:00 hod.
24.1.2020       od   7:00 hod. do 13:00 hod.

Návoz a dovoz exponátů, montáž a demontáž stánků se řídí pokyny pořadatele. Vystavovatel je povinen ukončit instalaci expozice v termínu stanoveném pořadatelem. Není přípustné demontovat expozici a odvážet exponáty během konání výstavy.