loading
Tisková zpráva z XXII. ročníku výstavy INFOTHERMA, konané na výstavišti Černá louka Ostrava ve dnech 19. – 22. ledna 2015.  

Výstava se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství.

Na výstavě se prezentovalo 356 domácích a zahraničních firem a institucí, především ze Slovenska, Polska, ale i Slovinska, Rakouska a Itálie, kteří zcela zaplnily ostravské výstaviště.

Výstavu shlédlo 26 600 návštěvníků.

Pořadatel výstavy Agentura Inforpres se snažil připravit přehlídku technických novinek otopných systémů a možných úspor energií, měřící a regulační techniky, zateplování, rekonstrukce objektů a ukázky smysluplného využívání obnovitelných zdrojů.

Podle návštěvnických anket a ohlasů z předcházejících ročníků je stále největší zájem o technické novinky otopných systémů (kotle, krby, kachláky, zářiče, radiátory, boilery, podlahové vytápění apod.). Vzhledem k vysokým cenám ušlechtilých paliv se na    výstavě prezentovalo i 40 domácích a zahraničních vystavovatelů se špičkovými kotly na tuhá paliva, které řeší nejen úsporu paliv, ale i pokud možno dostupný komfort obsluhy přes zásobníky, automatické přikládání, regulace apod. Mnohé z těchto exponátů si mohli návštěvníci prohlédnout v provozu na venkovních výstavních plochách.

Úspory energií na výstavě prezentovaly především technické novinky otopných systémů a firmy s nízkoenergetickou a pasivní výstavbou, izolačními materiály, termoizolačními okny, žaluziemi apod.

Stále přibývá zájemců o smysluplné využívání obnovitelných zdrojů. Výstavy Infotherma jsou již tradičně největšími přehlídkami tepelných čerpadel. S tímto sortimentem se zde prezentovalo nejen 59 domácích a zahraničních firem, ale k této tématice se uskutečnily semináře a besedy a byly zde udělovány certifikáty kvality.Z dalších obnovitelných zdrojů se na výstavě představily sluneční kolektory, kotle na biomasu, dřevoplyn apod.

Expozici s nejzajímavějšími technickými novinkami na výstavě vybírali návštěvníci pomoci hlasovacích kupónů. Nejvíce hlasů obdržely firmy VIADRUS, ATMOS, KOVARSON, ROMOTOP, DAKON, BUDERUS, JUNKERS, VIESSMANN, BENEKOV, ROJEK

  • Výstava by nebyla výstavou, kdyby se alespoň náznakově nenabídl možný pohled a vize, kam by se mohlo ubírat hledání netradičních zdrojů energie. Série panelů „Kde na nás čeká energie“ se snažila naznačit některé domácí a zahraniční možnosti. Představeny zde byly náměty i prvé prototypy úspěšných domácích a zahraničních řešení. Platí to například o těžbě břidlicových plynů, využívání geotermální energie, energie z hořících hald, jímání vzdušné elektřiny a elektrických výbojů, jaderných fúzích, energetickém využívání mikrořas, nových konstrukcích větrných turbín a řadě dalších námětů.
  • Pro návštěvníky byl,  tak jako každoročně, připraven rozsáhlý doprovodný program. V Kongresovém centru to byly celostátní konference k novele zákona o hospodaření s energií, semináře k využívání tepelných čerpadel, legislativní změny v roce 2015, financování výměn a oprav otopných systémů a k další tématice. Kromě toho se ve vstupním pavilonu A1 konala řada přednášek, besed a diskuzí. Vstup na celý odborný doprovodný program a poradenství byl pro návštěvníky zdarma.
  • Nemalou zásluhu na tom, že výstavy každoročně navštěvuje přes 26 tisíc návštěvníků má i dlouholeté mediální partnerství s pěti desítkami českých a slovenských odborných časopisů, internetových portálů a deníku Právo.
  • Snahou pořadatelů výstavy je dopředu vědět co návštěvníky nejvíce zajímá, co by zde chtěli vidět a o jaké informace mají zájem. Slouží k tomu mimo jiné internetové hlasovací soutěže. Ve spolupráci s vydavatelstvím Net Press Media to byla anketa „TOP ENERGIE 2015“ s kategoriemi vytápění, úspory energií, alternativní zdroje a nízkoenergetická a pasivní výstavba. S internetovým portálem TZB-info hlasovací soutěž „Premiérová novinka Infothermy 2015“ a s internetovým potrálem Stavebnictvi3000 soutěž „Vybíráme tepelnou izolaci“. Vítězné exponáty a projekty byly představeny ve vstupní expozici na výstavě.
  Výsledky internetových soutěží k výstavě Infotherma 2015 TOP ENERGIE 2015 ve spolupráci s vydavatelstvím Net Press Media Kategorie Vytápění: 1. místo Subregulace tepla EIM, DPU ENERGY s.r.o., 2. místo Automatický kotel na pelety ATMOS D21P,  Jaroslav Cankař a syn ATMOS 3. místo Kotel ECO–HK 20–60 kW, DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o. Kategorie Úspory energií: 1. místo Větrací systém VentoTherm, Schüco 2. místo Stropní systém MAGMARELAX®, IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. 3. místo Systémový zásobník teplé vody, ENBRA, a.s. Kategorie Alternativní zdroje: 1. místo Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma, DAIKIN AIRCON­DITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC, SPOL. S R.O.; 2. místo SMART KERBEROS – systému pro inteligentní fotovoltaický ohřev vody, UNITES Systems a.s 3. místo Čerpadlová skupina pro kondenzační kotle Condix, MEIBES s.r.o. Kategorie Nízkoenergetická a pasivní výstavba 1. místo Energeticko-ekonomická studie, IKA BUILDOG, s.r.o., 2. místo Park Hloubětín, JRD s.r.o. 3. místo KOTI Hyacint, YIT Stavo, s.r.o. Cenou redakce byl odměněn  kalkulační program Isover Twinner společnosti Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.   PREMIÉROVÁ NOVINKA PRO INFOTHERMU 2015 ve spolupráci s internetovým portálem TZB-info 1. místoIVT AIR X tepelné čerpadlo vzduch/voda 2. místo Litinový odhořívací kotel na tuhá paliva HERCULES U32, VIADRUS 3. místo SMART KERBEROS – systém pro inteligentní fotovoltaický ohřev vody, UNITES SYSTEMS   VYBÍRÁME TEPELNOU IZOLACI s internetovým portálem stavebnictvi3000.cz 1. místo Ecorock FF – komplexní fasádní zateplovací systém ROCKWOOL, ROCKWOOL, a.s. 2. místo HELUZ Family 50 2in1 – nová cihla s integrovanou izolací, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 3. místo Zateplovací systém Cemix THERM P SILVER, LB CEMIX