loading

Doprovodný program Infothermy 2024


Místo: Diskusní aréna, vstupní hala, pavilon A1

Pondělí

Dopolední blok 10:00 – 11:30

 • Tradiční slavnostní zahájení veletrhu s vyhlášením soutěže TOP výrobky Infotherma a diskusí s hosty zahájení.  

Aktuální témata stavebnictví a technického vybavení domů v roce 2024 v návaznosti na legislativu, ceny energií, požadavky na energetickou náročnost budov, kontroly a výměny kotlů, zkušenosti z předložených žádostí o dotace. Jak ČR dotace čerpá a využíváme je efektivně? A samozřejmě vaše dotazy probereme s hosty zahájení. Účast na zahájení avizovali: Mgr. Petr Holub, vrchní ředitel MŽP ČR, Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR, Jan Krkoška MBA, hejtman Moravskoslezského kraje, Mgr. Jan Dohnal, primátor města Ostrava, Ing. Petr Kalenda, ředitel výstavy Infotherma.

 • Vyhlášení výsledků soutěže TOP výrobky Infotherma a předávání cen. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a estav.tv a Ing. Petr Kalenda, ředitel Infotherma.

Polední blok 11:30-14:00

 • Téma energetika, komunitní energetika, dotace

Vaše dotazy a diskuse k tématům legislativy životního prostředí, ochrany ovzduší, Green dealu, legislativa LEX OZE II a připravované LEX OZE III. Očekávání a aktuální stav komunitní energetiky.

Účast avizovali: Mgr. Petr Holub, vrchní ředitel MŽP ČR, Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky, Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, Ing. Leopold Benda specialista MAS Opavsko na komunitní a decentrální energetiku, Ing. Jiří Krist člen výboru Národní sítě Místních akčních skupin.

 • iKomunita

V rámci tohoto bloku bude přednášet Ing. Leopold Benda specialista MAS Opavsko na komunitní a decentrální energetiku, Ing. Jiří Krist člen výboru Národní sítě Místních akčních skupin a zástupce UKEN.

(Ing. Leopold Benda je spolumajitel a CEO společností BlueBen servisní a.s. stojící za značkou iKomunita-inteligentní komunita, která působí v oblasti realizace inteligentního řešení energetických komunit a společenství pro bytové domy, města a obce) 

(Ing. Jiří Krist je český environmentalista, propagátor metody Leader, související s rozvojem místních ekonomik, je zároveň spoluzakladatelem MAS Opavsko a v letech 2017-2022 předsedal národní síti Místních akčních skupin České republiky)

Odpolední blok 14:00-16:00

 • ČEZ ESCO Jaké služby a procesy přispívají k úsporám energie? Ing. Jan Janša, Ph.D., ČEZ ESCO

ČEZ ESCO zajišťuje energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, systémy měření, renovaci CZT, instalaci FV. Je dodavatelem služeb pro veřejnou a firemní elektromobilitu. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Inspirujte se v realizacích.

 • Perspektiva vytápění plynnými palivy – Ing. Valtr Sodomka, APOKS

Aktuální situace a výhled vytápění plynem. Vaše dotazy k plynovým kotlům, komínům, revizím.

 • Zateplování střech, Jan Rypl, JUTA

Souvislosti správného navrhování zateplených šikmých střech. Přednáška s diskusí. Vaše zkušenosti a odpovědi na vaše dotazy.

 • ČEZ Akademie: Jak dostat energie pod kontrolu, Mgr. Biskupová Veronika, Manažer zákaznického centra, ČEZ Prodej, a.s.

ČEZ Akademie nabízí rady, jak uspořit v provozu domu a bytu a jak uvažovat o opatřeních pro další úspory. Přijďte se inspirovat jak na fotovoltaiku, na tepelné čerpadlo a pro informace o cenách energie 2024.

Úterý

Dopolední blok: 10:00 – 12:30

 • TOP výrobky Infotherma – oceněné výrobky a řešení

Představení oceněných výrobků, komentovaná prohlídka expozice. Vylosování 20 hlasujících, kterým pošleme cenu jako poděkování.

 • Rozhovor k letošnímu ročníku výstavy Infotherma s ředitelem Ing. Petrem Kalendou

Proč přijít na letošní Infothermu? Zajímavosti pro návštěvníky.

 • Dotace pro seniory a nízko příjmové domácnosti, Petra Kostková, zástupce Státního fondu životního prostředí ČR

Téma Nová zelená úsporám Light – rychlé a jednoduché zateplení domů, solární ohřev. Jak a kdy žádat? Rady k čerpání dotací. Přijďte se zeptat.

 • Perspektiva vytápění vodíkem – Ing. Valtr Sodomka, APOKS

Vaše dotazy k aktuální situaci a výhledu vytápění vodíkem.

 • Nabídka a příklady velkých bateriových úložišť a second life batery, Ing. Jan Janša, Ph.D., projektový manažer ČEZ ESCO

Ve Vítkovicích je největší bateriové úložiště v ČR. Proč vzniklo a jak se rozhodovat o bateriovém úložišti?

 • Vytápění tuhými palivy, Ing. Jiří Horák, Ph.D. alias Smokeman, VEC VŠB – Technická univerzita Ostrava, CEET, VEC

Jakou má budoucnost, jaké kotle jsou perspektivní, jak dobře a úsporně topit. Přijďte si poslechnout a přijďte se zeptat.

 • Bateriová úložiště a spotové ceny elektřiny, Radim Gabriš, projektový manažer, FENIX Trading

Bateriová úložiště ve spojení s fotovoltaickou elektrárnou a řízením pomocí algoritmu již delší dobu úspěšně fungují i na tzv. spotovém trhu s elektřinou. Společnost Fenix dlouhodobě sleduje výsledky několika pilotních projektů jak v domovních, tak průmyslových aplikacích, které prokazují schopnost těchto systémů aktivně snižovat náklady na elektrickou energii.

Polední blok: 12:30 – 14:00

 • Rozúčtování nákladů na teplou vodu a teplo, Jarmila Trčková, ista Česká republika

Jaké dostanete na jaře vyúčtování za rok 2023? Co dělat, když s vyúčtováním nebudete souhlasit?  Jak a u koho je možné reklamovat vyúčtování? Měsíční přehledy o spotřebě.  Co se mění v letošním roce a projeví se ve vyúčtování na jaře 2025?

 • Dotace pro seniory a nízko příjmové domácnosti, Petra Kostková, Státní fond životního prostředí ČR

Téma Nová zelená úsporám Light – rychlé a jednoduché zateplení domů, solární ohřev. Jak a kdy žádat? Rady k čerpání dotací. Přijďte se zeptat.

Odpolední blok: 14:00-16:00

 • Jak zvýšit bezpečnost a efektivitu provozu FV panelů a elektráren? Jan Petrov, ModemTec s.r.o.

Jak lze předcházet poruchám fotovoltaických elektráren? Jaký dopad může mít nekvalitně provedená instalace FVE? Statistiky požárů jsou neúprosné. Jaké jsou hlavní příčiny vzniku požáru u FVE a jak je lze eliminovat?”

 • Ceny energií Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info

Aktuální ceny a rady pro zákazníky. Fix nebo nefix, kdy a jak změnit dodavatele? Jaké nabídky dodavatelů elektřiny a plynu jsou nyní k dispozici?

 • Uhlíková stopa produktu a společnosti, finanční dopad hodnocení, Jan Zvěřina, Green0meter

Přesné výsledky CO2 a ESG vizualizované prostřednictvím řídicích panelů a zpráv, SFDR/EU Taxonomy screening, dopad jednotlivých úvěrů podle kritérií ESG. Jak se dotýká vaší firmy? Zorientujte se.

 • Efektivní ochlazování nebo ohřev vzduchu u řízeného větrání s rekuperací tepla, Ondřej Syřínek, obchodně technický zástupce Zehnder

Efektivní ochlazování a ohřev vzduchu s využitím jedinečného klimatického modulu Zehnder ComfoClime pro optimalizaci teploty v rodinném domě po celý rok a získání lepší kategorie PENB nebo tepelného výměníku ComfoPost využívající jako zdroj tepla a chladu tepelné čerpadlo.

 • Nový výpočtový software pro vzduchotechniku, Ing. Ondřej Seget, TZ pro s.r.o.

Prezentace nového softwaru AIRPRO, navrženého pro přesný a rychlý výpočet vzduchotechnických systémů. Jedna z hlavních výhod je dostupnost online odkudkoliv z jakéhokoliv zařízení, tedy i na stavbě pro rychlou úpravu neočekávané kolize.

 • GreenUp – Obnovitelné zdroje, státní dotace a komunitní energetika, Josef Šiška a Lukáš Nečas

Rady a zkušenosti z praxe, které můžete využít, Řešení na míru, Chlazení Nečas s.r.o. a Synerga a.s.

 • Zelené Střechy a zelené fasády, Ing. Jitka Dostálová, emeritní předsedkyně sekce Zelené střechy Svaz Zakládání a údržby zeleně (ZeS SZÚZ)

Přijďte si poslechnout o zelených střechách, které prodlužují životnost střešní izolace, zvyšují zvukovou izolaci, zajistí úspory při odvádění srážkové vody do kanalizace, zvyšují protipožární odolnost střechy, ale také skvěle vypadají a mnoho dalšího.

Středa

Dopolední blok: 10:00 – 12:30

 • 10:00 – 10:10 Zahájení s Mgr. Petrem Hladíkem, ministrem životního prostředí ČR

Jaká aktuálně řešená agenda nejvíce souzní s tématikou Infothermy?

 • 10:00 – 10:30 Smokeman – Jak správně topit? Desatero správného topiče.

Naučila lidi oblíbená show lépe topit? Nechte se poučit a překvapit, přijďte se zeptat. Ing. Jiří Horák, Ph.D. alias SMOKEMAN, VŠB – Technická univerzita Ostrava, CEET, VEC

 • 10:30-11:00 Dotace na rekonstrukci a novostavbu rodinných domů, Ing. Josef Krůpa, projektový manažer, Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko SFŽP ČR

Téma Nová zelená úsporám Standard – rodinné domy nové stavby a rekonstrukce. Kdo, kdy a na co může žádat. Rady k čerpání dotací. Přijďte se zeptat.

 • Perspektiva vytápění pevnými palivy – Ing. Walter Sodomka ml., APOKS

Máte kotel na pevná paliva? Jak s revizemi, komínem a jaká je budoucnost? Informace a odpovědi na vaše dotazy.

 • Kotel má sloužit vám, ne vy jemu! Jan Tihelka, jednatel BLAZE HARMONY

Máme produkty, které ocení všichni zákazníci, kteří hledají nové způsoby ve vytápění biomasou, které jim usnadní vlastní provoz a budou dlouhodobě prospěšně sloužit uživatelům, a ne že je tomu naopak, kdy slouží více uživatel kotli (časté zatápění, čištění a údržba). Přijďte se zeptat na detaily.

 • Jak se dělá větrání s rekuperací v panelovém a v cihlovém domě? Reportáž z realizace Zehnder

Větrání s rekuperací zajistí kvalitní vzduch, zdravé prostředí a úsporu tepla. Nebojte se realizace a přijďte se podívat na skutečnou realizaci.   

 • Novinky v přístrojích pro montáž a servis TZB a pro stavbu, Jan Lacina, Testo

Digitální měřicí přístroje, např. teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, termokamery potřebuje každý. Přijďte e podívat na novinky.

Polední blok: 12:30 – 14:00

 • ČEZ Akademie – on-line projekt, který vám pomůže s úsporami, Mgr. Biskupová Veronika, manažerka zákaznického centra, ČEZ Prodej, a.s.

ČEZ Akademie nabízí rady, jak uspořit v provozu domu a bytu a jak uvažovat o opatřeních pro další úspory. Přijďte se inspirovat jak na fotovoltaiku, na tepelné čerpadlo a pro informace o cenách energie 2024.

 • Středa 12.45-13.00, Nejčastější dotazy z praxe k NZÚ, Ing. Aleš Břenek, Ph.D., dotacenazatepleni.cz

Vyplatí se dotace na zateplení? Ano nebo ne? 

 • Integrované fotovoltaické moduly mezi pálenou střešní krytinu Tondach, Daniel Frejvald, Product Manager Wevolt, Wienerberger

Integrované fotovoltaické moduly Wevolt X-Tile umožňují čerpat solární energii bez nutnosti nadstřešní konstrukce. Jsou tak skvělým spojením užitku a estetiky. Více o těchto unikátních fotovoltaických modulech v rozhovoru poví Daniel Frejvald ze společnosti Wienerberger. 

 • INFIGY – propojení tepelného čerpadla NIBE s fotovoltaikou DZD Solar, Ing. Jiří Šizling, jednatel firmy Středník s.r.o. ve spolupráci s NIBE

Jaké tepelné čerpadlo je pro vás nejvhodnější? A jak ho zkombinovat s fotovoltaikou?

 • Dotace na výměnu zdrojů a obnovitelné zdroje energie, RNDr. Zdeněk Belorit, projektový manažer, Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko, SFŽP ČR

Téma Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace – výměna kotlů v rodinných domech, fotovoltaika, tepelná čerpadla ad. Jak a kdy žádat? Rady k čerpání dotací. Máte ještě šanci na dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva? Jaký je příspěvek na nucené větrání? Přijďte si pro informace od zdroje.

Odpolední blok: 14:00-16:00

 • SuperFOIL – nejúčinnější tepelná ochrana budov, Ing. Marek Prosický, Third SOLUTION

IZOLACE SuperFOIL udržuje stálou teplotu v budově a brání prostupu zimy/tepla „DO“ budovy. Šetří prostor, čas a peníze oproti klasickým izolacím. Instalaci zvládne každý, stačí nůžky, sponkovačka a lepicí páska SF.

 • 14:30-15:15 Workshop INTERREG. Postav si svou vlastní fotovoltaickou elektrárnu – doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D., VŠB TU Ostrava
  Témata energie prostředí, akumulace energie, komunitní energetiky pro udržitelný provoz.

 • Novinky v sortimentu komínů a odkouření, Pavel Mareček. Předseda správní rady Almeva EAST EUROPE

Ale také krbová kamna, neutralizační boxy, zpětné získávání tepla. Rozhovor pro vaši inspiraci.

 • Jak vybrat prvky pro efektivní vytápění a přípravu teplé vody? Veronika Mažgutová, technický zástupce OneKLima

Nabídka One Klima, specialisty na podlahové vytápění, tepelná čerpadla, klimatizace, fotovoltaiku, kotle, radiátory, kombinované bojlery, akumulační nádoby a instalatérské příslušenství, nezbytné pro instalaci produktů.

 • 15:45 Měsíční informovatnost měření tepla a vody – nástroj úsporného chování Ing. Miroslav Los. LOMEX

V rozhovoru se dozvíte, jaké máte povinnosti, v jakých termínech a jak jednoduše je můžete splnit.

 • Dotace a financování, Jakub Indra, obchodní ředitel, Kateřina Vagner, specialista na úvěry, ZFP GROUP

Financování zvoleného řešení energetických úspor jednotlivcům, firmám, obcím, městům. Služby podnikatelům i rodinám. Investice. Vzdělávání.

Čtvrtek

Dopolední blok: 10:00 – 12:30

 • Integrované fotovoltaické moduly mezi pálenou střešní krytinu Tondach,
  Daniel Frejvald, Product Manager Wevolt, Wienerberger

Integrované fotovoltaické moduly Wevolt X-Tile umožňují čerpat solární energii bez nutnosti nadstřešní konstrukce. Jsou tak skvělým spojením užitku a estetiky. Více o těchto unikátních fotovoltaických modulech v rozhovoru poví Daniel Frejvald ze společnosti Wienerberger. 

 • SOLAR KERBEROS pro řízení fotovoltaiky, Ondřej Vrla, UNITES Systems

SOLAR KERBEROS je řídicí jednotka pro fotovoltaický ohřev vody. Na začátku celého systému jsou fotovoltaické panely, na konci je běžný elektrický bojler. Mezi tím je SOLAR KERBEROS, který řídí vše tak, abyste vždy měli dostatek teplé vody a aby pro její ohřátí využil v co největší míře elektřiny ze Slunce.

 • Dotace Oprav dům po babičce, Ing. Vít Korbaš, projektový manažer, Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko, SFŽP ČR

Téma důkladná rekonstrukce starších rodinných domů. Kdo, kdy a na co může žádat. Rady k čerpání dotací. Přijďte se zeptat.

Polední blok: 11:00 – 14:30

Moderní zdroje tepla pro vytápění domácností v souvislostech, blok Asociace podniků topenářské techniky a Cechu topenářů a instalatérů ČR

 • 11:00 hod Nové technologie Panasonic garantují spolehlivý provoz v extrémních podmínkách, Tomáš Pavlok, Ing. Petr Horký, Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s.r.o
 • 11:30 hod Současnost a budoucnost spalovacích zdrojů v domovních kotelnách, Ing. Zdeněk Lyčka, prezident APTT
 • 12:00 hod Moderní plynové kotle pro vytápění domácností, Václav Landsinger,  BAXI, BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o.
 • 12:30 hod Hybridní zdroj tepla: tepelné čerpadlo/peletový kotel, Ing. Roman Swaczyna, BENEKOV Therm s.r.o.
 • 13:00 hod Měřicí přístroje Testo pro instalaci a servis topných systémů, Jan Lacina, TESTO, s.r.o.
 • 13:25 hod Ohřívače a zásobníky teplé vody, Radim Krsička, DZ Dražice-strojírna s.r.o.
 • 13:45 hod Filtry pevných částic pro malé spalovací zdroje tepla, Josef Blažek, ALMEVA EAST EUROPE a.s.
 • 14:10 hod Základní informace – všeobecná pravidla a chyby. Při montáži kotlů na tuhá paliva, Petr Konečný, PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.

Odpolední blok: 14:30-16:00

 • Dotace pro bytové domy, Ing. Vít Korbaš, projektový manažer, Odbor krajských pracovišť , Oddělení Moravskoslezsko SFŽP ČR

Téma Nová zelené úsporám – rekonstrukce bytových domů. Jak a kdy žádat. Rady k čerpání dotací. Přijďte se zeptat. Můžete se ptát i na rodinné domy a další stavby.

 • Ohlédnutí za 29. ročníkem Infothermy, rozhovor s Ing. Petrem Kalendou, ředitelem

Co pro vás chystáme, když se zavřou brány veletrhu? Infotherma je s vámi po celý rok, stejně jako potřebujete po celý rok efektivně vytápět, ohřívat vodu a dobře bydlet.

Page1
Hejtman Moravskoslezského kraje
Page1
Hejtman Moravskoslezského kraje