loading

Poradenské stánky na výstavě Infotherma 2024

Státní fond životního prostředí ČR, pavilon NA2, stánek č. 332
aktuální informace o dotacích

TZB info, pavilon NA2, stánek č. 310
– aktuální ceny paliv a energií podle jednotlivých dodavatelů
– výběr vhodného topení pro Vaše bydlení

Asociace APOKS, pavilon NA1, stánek č. 052
konzultační a informační středisko Ministerstva průmyslu a obchodu
– vytápění (plyn, biomasa, vodík), komíny, krby, kotle, kamna, energetické poradenství

Moravskoslezské energetické centrum, pavilon NA2, stánek č. 340
energetické poradenství v oblasti úspor energií

VEC, SMOKEMAN, venkovní výstavní plocha, stánek 400
edukativní show s cílem přiblížit správné spalování v lokálních topeništích široké veřejnosti

Cech topenářů a instalatérů ČR, pavilon NA1, stánek č. 026
poradenské centrum Cechu topenářů a instalatérů České republiky, obory: vytápění, voda-kanalizace, plyn, vzduchotechnika, obnovitelné zdroje a energetika.
Na stánku Vám odborníci poradí:
– s výměnou topných zdrojů v domácnostech snadno, rychle, úsporně, šetrně a moderně
– s novinkami v oblasti využití obnovitelných energií při snižování energetické náročnosti staveb všeho druhu, především tepelnými čerpadly, řízeným větráním a v kombinaci s fotovoltaickými elektrárnami
– montáž výrobků trubek, tvarovek a armatur, k instalaci studené a teplé vody, podlahové a ústřední vytápění
– řešení problémů netěsnosti topení, vodovodního i plynového potrubí a odpadu
– ukázky prací žáků Střední školy techniky a služeb Karviná – Nové Město 

Společenstvo kominíků ČR, pavilon NA2, stánek č. 361
vše o spalinových cestách

Cech kamnářů ČR, pavilon NA1, stánek č. 040
kamna, sporáky a další topidla spalující biomasu  a vše o kamnářském řemeslu

Agentura pro podnikání a inovace (API), pavilon NA1, stánek č. 079
API je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK 2014–2020) a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK 2021–2027).
Posláním API je administrace čerpání dotací ze strukturálních fondů EU na rozvoj podnikání v ČR. Pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost českých firem a propojují je s vědeckovýzkumnými organizacemi – vše s důrazem na udržitelnost.

Bližší informace  Vám poskytneme na INFORMACÍCH – vstupní pavilon A1.