loading

Vstupné na výstavu INFOTHERMA 2024

Pod tímto odkazem si můžete stáhnout volnou vstupenku
https://www.infotherma.cz/volna-vstupenka-infotherma-2024/

VSTUPENKY NA MÍSTĚ
150,- Kč (včetně DPH)

Zlevněné vstupné na výstavu INFOTHERMA 2024
50,- Kč (včetně DPH)

Na zlevněné vstupné po předložení příslušného dokladu mají nárok:
Držitelé průkazu TP, ZTP , ZTP/P, ZTP/P – průvodce zdarma.

PLATBA POUZE HOTOVĚ. Děkujeme za pochopení.

Zakoupené vstupenky na výstavu  Infotherma 2024 budou každý den slosovány o atraktivní ceny.

Pro odborné školy je vstup zdarma na základě předchozí domluvy s pořadateli výstavy (zašlete jmenný seznam žáků a pedagogického dozoru včetně názvu školy
na e-mail – info@infotherma.cz

Z technicko-bezpečnostních předpisů vyplývá, že je zakázáno do prostorů výstavy vstupovat s kočárky.
Kočárky můžete zdarma odložit v šatně u vstupu.