loading

Jsme potěšení, že záštitu nad výstavou Infotherma 2024 převzali:

  • Hejtman Moravskoslezského kraje
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Státní fond životního prostředí ČR
  • Hospodářská komora ČR
  • Úřad vlády České republiky