loading

Poradenské stánky na výstavě

Státní fond životního prostředí ČR
aktuální informace a novinky v programu Nová zelená úsporám

TZB info
aktuální ceny paliv a energií podle jednotlivých dodavatelů
výběr vhodného topení pro Vaše bydlení

asociace APOKS
konzultační a informační středisko Ministerstva průmyslu a obchodu
– vytápění (plyn, biomasa, vodík), komíny, krby, kotle, kamna, energetické poradenství

Moravskoslezské energetické centrum
energetické poradenství v oblasti úspor energií

VŠB-TUO, CEET, VEC, SMOKEMAN
edukativní show s cílem přiblížit správné spalování v lokálních topeništích široké veřejnosti

Cech topenářů a instalatérů ČR
poradenské centrum Cechu topenářů a instalatérů České republiky, obory: vytápění, voda-kanalizace, plyn, vzduchotechnika, obnovitelné zdroje a energetika.
Na stánku Vám odborníci poradí:
– s výměnou topných zdrojů v domácnostech snadno, rychle, úsporně, šetrně a moderně
– s novinkami v oblasti využití obnovitelných energií při snižování energetické náročnosti staveb všeho druhu, především tepelnými čerpadly, řízeným větráním a v kombinaci s fotovoltaickými elektrárnami
– montáž výrobků trubek, tvarovek a armatur, k instalaci studené a teplé vody, podlahové a ústřední vytápění
– řešení problémů netěsnosti topení, vodovodního i plynového potrubí a odpadu
– ukázky prací žáků Střední školy techniky a služeb Karviná – Nové Město
– historie instalatérského řemesla SLOVARM nástupce Slovenské armatúrky Myjava

Společenstvo kominíků ČR
vše o spalinových cestách

Cech kamnářů ČR
kamna, sporáky a další topidla spalující biomasu  a vše o kamnářském řemeslu

Agentura pro podnikání a inovace (API)
API je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK 2014–2020) a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK 2021–2027).
Posláním API je administrace čerpání dotací ze strukturálních fondů EU na rozvoj podnikání v ČR. Pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost českých firem a propojují je s vědeckovýzkumnými organizacemi – vše s důrazem na udržitelnost.

ARTAV – Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu
Rozúčtování tepla a teplé vody, legislativa v dané oblasti

Bližší informace  Vám poskytneme na INFORMACÍCH – vstupní pavilon A1.