Vytápění, úspory energií, obnovitelné zdroje

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO


Kontaktní informace (Contact information)

17. listopadu 15
Ostrava-Poruba 708 33
tel. (Phone): +420 59 732 9339
e-mail (Email): bohumil.horak@vsb.cz
www (Web): www.vsb.cz

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)