Vytápění, úspory energií, obnovitelné zdroje

České ekologické manažerské centrum, z.s.


Kontaktní informace (Contact information)

28. Pluku 524/25
Praha 10 101 00
tel. (Phone):
e-mail (Email): info@tretiruka.cz

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)