Firma (Company) Město (City) Výstavní plocha (Exhibition space)
MEIBES s.r.o. Praha 9 072