Overview nomenclatures

 • AC, AC UNITS – KLIMATIZACE, KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
 • ACCUMULATION OF HEAT AND ENERGY – AKUMULACE TEPLA A ENERGIÍ
 • ADVANCE RESOURCES – ZÁLOHOVÉ ZDROJE
 • AIR-HEATING SET – TEPLOVZDUŠNÉ AGREGÁTY
 • BIOMASS BOILERS – KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY
 • CIRCULATING PUMPS – OBĚHOVÁ ČERPADLA
 • COGENERATION, COGENERATION UNITS – KOGENERACE, KOGENERAČNÍ JEDNOTKY
 • CONDENSING BOILERS – KOTLE KONDENZAČNÍ
 • DEVICES FOR WATER TREATMENT – ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU NAPÁJECÍ VODY
 • DIRECT ELECTRIC HEATERS – PŘÍMOTOPNÁ ELEKTRICKÁ TOPIDLA
 • ECOLOGICAL PROJECTS AND EXPERT ACTIVITIES – EKOLOGICKÉ PROJEKTY A EXPERTNÍ ČINNOST
 • ELECTRIC BOILERS – KOTLE ELEKTRICKÉ
 • ELECTRIC CENTRAL HEATING – ELEKTRICKÉ ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
 • ELECTROINSTALLATION – ELEKTROINSTALACE
 • ENERGY COMBINATION – KOMBINACE ENERGIÍ
 • ENERGY CONVERTORS – SMĚŠOVAČE ENERGIÍ
 • ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATES – PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
 • ENERGY STORAGE, BATTERIES, SMART GRIDS – SKLADOVÁNÍ ENERGIÍ, BATERIE, CHYTRÁ SÍŤ
 • ENGINEERING AND DESIGNNING ACTIVITIES – INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ
 • FANS, VENTILATION – VENTILÁTORY, VĚTRÁNÍ
 • FINANCING, DONNATIONS, LOANS – FINANCOVÁNÍ, DOTACE, ÚVĚRY
 • FIREPLATES AND FIREPLATE INSERTS – KRBY A KRBOVÉ VLOŽKY
 • FITTINGS – ARMATURY
 • FLOOR HEATING – PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
 • GAS BOILERS – KOTLE NA PLYN
 • GAS DISTRIBUTION, GAS INSTALLATION – ROZVODY PLYNU, PLYNOINSTALACE
 • GAS RESERVOIRS – ZÁSOBNÍKY PLYNU
 • HEAT EXCHANGER – VÝMĚNÍKY TEPLA
 • HEAT DISTRIBUTION – ROZVODY TEPLA
 • HEAT PUMPS – TEPELNÁ ČERPADLA
 • HEATING CABLES, HEATING MATS – TOPNÉ KABELY, TOPNÉ ROHOŽE
 • HOT WATER STORAGE TANKS – BOJLERY, ZÁSOBNÍKY VODY
 • HUMIDIFIERS AND AIR DRIERS – ZVLHČOVAČE A SUŠIČE VZDUCHU
 • HYDROGEN FUEL CELLS – VODÍK-PALIVOVÉ ČLÁNKY
 • CHARGING AND DISCHARGING STATIONS FOR FAMILY HOMES, ELECTRIC VEHICLES – NABÍJECÍ A VYBÍJECÍ STANICE EL. PRO RD, ELEKTROMOBILY
 • CHIMNEYS AND SMOKE OUTLETS – KOMÍNY A ODTAHY ZPLODIN
 • INFRAHEATING, INFRARED HEATERS – INFRATOPENÍ, INFRAZÁŘIČE, PLYNOVÉ ZÁŘIČE
 • INSULATING MATERIALS – TEPELNĚ IZOLAČNÍ HMOTY A MATERIÁLY
 • INSULATION OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS – ZATEPLOVÁNÍ BUDOV A STAVEB
 • INTELLIGENT HOUSE – INTELIGENTNÍ DŮM
 • LOCAL PRODUCTION OF ELECTRICITY – LOKÁLNÍ VÝROBA EL. ENERGIE
 • LOW-ENERGY AND PASSIVE CONSTRUCTIONS – NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ STAVBY
 • MEASUTING AND REGULATORY TECHNOLOGY – MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA
 • MEDIA,  MAGAZINES, NEWSPAPERS, INTERNET PORTALS – MEDIÁLNÍ PARTNEŘI, ČASOPISY, NOVINY A INTERNETOVÉ PORTÁLY
 • MODIFICATIONS AND REPAITS OF BOILER-ROOMS – ÚPRAVY A OPRAVY KOTELEN
 • OIL BOILERS, OIL BURNERS – KOTLE NA OLEJ, OLEJOVÉ HOŘÁKY
 • PELLETS, BRICKETS, ECOLOGICAL FUELS – PELETY, BRIKETY, EKOLOGICKÁ PALIVA
 • PREPARATION OF HOT WATER – PŘÍPRAVA TEPLÉ A UŽITKOVÉ VODY
 • PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AND ORGANISATIONS – ODBORNÁ SDRUŽENÍ A ORGANIZACE
 • RADIANT PANELS – SÁLAVÉ PANELY
 • RADIATOR, CONVECTORS – RADIÁTORY, KONVEKTORY
 • RECUPERATOR – REKUPERÁTORY
 • SALE OF FUELS AND ELECTRICITY – PRODEJ PALIV A ENERGIE
 • SAUNAS AND SAUNA HEATERS – SAUNY A SAUNOVÁ KAMNA
 • SERVICE, ASSEMBLY AND REVISION OF HEATING SYSTEMS – SERVIS, MONTÁŽ A REVIZE TOPNÝCH SYSTÉMŮ
 • SOLAR CELLS – FOTOVOLTAICKÉ ČLÁNKY
 • SOLAR PANELS – SLUNEČNÍ KOLEKTORY
 • SOLID FUELS BOILERS – KOTLE NA TUHÁ PALIVA
 • STATIONARY BOILER ROOMS – KOTELNY STACIONÁRNÍ
 • STORAGE HEATING – AKUMULAČNÍ VYTÁPĚNÍ
 • TILE STOVES – KACHLOVÁ KAMNA
 • TERMOINSULATING WINDOWS AND DOORS – TERMOIZOLAČNÍ OKNA A DVEŘE
 • THERMOREGULATORY BLINDS – TERMOREGULAČNÍ ROLETY, ŽALUZIE
 • THROUGH-FLOW HEATER – PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE
 • USAGE OF WASTE HEAT – VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA
 • VENTILATING – VZDUCHOTECHNIKA
 • WALL AND CEILING HEATING SYSTEMS – STĚNOVÉ A STROPNÍ VYTÁPĚNÍ
 • WATER INSTALATION, HVAC – VODOINSTALACE, SANITÁRNÍ TECHNIKA
 • WHOLESALE AND REATAIL – VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD
 • WOOD/GAS BOILERS – KOTLE NA DŘEVOPLYN