loading

W a Weinzettl, s.r.o.


Kontaktní informace (Contact information)

Frýdlantská 3375/7
Moravská Ostrava 702 00
tel. (Phone): 777 579 271
e-mail (Email): ostrava@prum.cz

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)