loading

VŠB-TU Ostrava, Fakulta hornicko – geologická


Kontaktní informace (Contact information)

17. listopadu 15/2172
Ostrava-Poruba 708 33
tel. (Phone): +420 597 326 001
e-mail (Email): sekretariat.hgf@vsb.cz

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)