loading

UNIVERSUM s.r.o.


Kontaktní informace (Contact information)

Humenná 38
Brno 625 00
tel. (Phone): 547 223 600

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)

Pavilon (Pavilion): - číslo stánku (Stand number): - ZOBRAZIT MAPU (SHOW MAP)
Mapa

Zařazení do Oborového členění

Tisk informací o vystavovateli (Print information about the exhibitor)