loading

Tyvek


Kontaktní informace (Contact information)

Frýdecká 793
Ostrava 720 00
tel. (Phone): 777 920 315
e-mail (Email): obb@obb.cz
www (Web): www.obb.cz

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)

Pavilon (Pavilion): A2 - číslo stánku (Stand number): 237 - ZOBRAZIT MAPU (SHOW MAP)
Mapa

Zařazení do Oborového členění

Tisk informací o vystavovateli (Print information about the exhibitor)