loading

Testo, s.r.o.


Kontaktní informace (Contact information)

Jinonická 80
Praha 5 158 00
tel. (Phone): 222 266 700
e-mail (Email): info@testo.cz
www (Web): www.testo.cz
Testo vyrábí ruční přenosné přístroje pro měření teploty, tlaku a rychlosti proudění vzduchu, převody těchto veličin, přístroje pro měření otáček, hluku, analýzy spalin.

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)