loading

Sekce Zelené střechy při SZÚZ


Kontaktní informace (Contact information)

Údolní 567/33
Brno 602 00
tel. (Phone): +420 777 581 544
e-mail (Email): info@szuz.cz
Sekce Zelené střechy propaguje a podporuje výstavbu zelených střech v ČR. Sdružuje firmy, které projektují a realizují zelené střechy všech typů.

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)

Pavilon (Pavilion): NA1 - číslo stánku (Stand number): 036 - ZOBRAZIT MAPU (SHOW MAP)
Mapa

Zařazení do Oborového členění

Tisk informací o vystavovateli (Print information about the exhibitor)