loading

PURSTAV Izolace s.r.o.


Kontaktní informace (Contact information)

Železniční 591/10
Olomouc 779 00
tel. (Phone): +420 773 779 660
e-mail (Email): info@purstav.cz

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)

Pavilon (Pavilion): NA1 - číslo stánku (Stand number): 018 - ZOBRAZIT MAPU (SHOW MAP)
Mapa

Zařazení do Oborového členění

Tisk informací o vystavovateli (Print information about the exhibitor)