loading

MADT a.s.


Kontaktní informace (Contact information)

Slezská 950
Orlová 735 14
tel. (Phone): +420 596 511 179, +420 602 381 929
e-mail (Email): info@madt.cz
www (Web): www.madt.cz
MADT a.s. již 30 let působí na trhu jako zhotovitel plochých střech rodinných domů, občanské výstavby i průmyslových objektů. Zároveň je výhradním distributorem hydroizolačních fólií EPDM RubberGard firmy ELEVATE (Firestone Building Products). Největší předností je životnost fólie, která dosahuje více než 50ti let. Tato přednost získává na významu např. v případě montáže FV článků na plochých střechách, kdy po celou dobu životnosti fotovoltaických článků není nutné fólii na střeše měnit (v porovnání s např. PVC fólii, jejíž životnost je několikanásobně nižší).

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)