loading

Laurens Czech Republic spol. s r.o.


Kontaktní informace (Contact information)

Jiráskova 222/18
Brno 602 00
tel. (Phone): 539 030 835-6
e-mail (Email): cz@laurensint.com

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)

Pavilon (Pavilion): A2 - číslo stánku (Stand number): 310 - ZOBRAZIT MAPU (SHOW MAP)
Mapa

Zařazení do Oborového členění

Tisk informací o vystavovateli (Print information about the exhibitor)