loading

Klastr česká peleta – Česká peleta, z.s.p.o.


Kontaktní informace (Contact information)

Ruská 294
Dobřichovice 252 29
tel. (Phone): 724 611 316
Klastr představuje organizované úsilí zaměřené na inovace, zvýšení růstu a konkurenceschopnosti členů, včetně posilování oboru využívání biomasy pro vytápění.

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)