GASS-EKO, s.r.o.


Kontaktní informace (Contact information)

Ostravská 1929/16a
Hlučín 748 01
tel. (Phone): 595 041 599
e-mail (Email): gasseko@gasseko.cz
www (Web): www.gasseko.cz
Gass-eko s.r.o se zabývá dodávkou a instalací moderních topných systémů, plynových kondenzačních kotlů, tepelných čerpadel a solárních systémů, komplexních dodávek systémů rozvodů tepla a vody.

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)