loading

Finkis


Kontaktní informace (Contact information)

Růžová 256/14
Opava 746 01
tel. (Phone): +420 770 168 056
e-mail (Email): fve@finkis.cz

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)