loading

ATTACK, s.r.o.


Kontaktní informace (Contact information)

Dielenská Kružná 5020
Vrútky, Slovenská republika 038 61
tel. (Phone): 727 966 336
e-mail (Email): honkova@attack.cz
Attack s.r.o. vyrábí široký sortiment zplyňovacích kotlů, kotlů na pelety, nástěnných plynových kondenzačních kotlů, elektrokotlů, kotlů na pevná paliva a zásobníků TUV.

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)