loading

ATREA s.r.o.


Kontaktní informace (Contact information)

Československé armády 32
Jablonec nad Nisou 466 05
tel. (Phone): 483 368 110
e-mail (Email): atrea@atrea.cz
www (Web): www.atrea.cz
Výrobce a dodavatel systémů řízeného větrání s rekuperací tepla pro všechny typy bytových objektů, škol, bazénů, průmyslových provozů a kuchyní. Součástí systémů jsou i kompatibilní rozvody vzduchu a zdroje tepla, chladu pro pasivní domy. Manufacturer and supplier of systems of controlled ventilation with heat recovery for all types of residential buildings, schools, pools, industrial sites and canteens. The systems also include compatible air ducting system and heat or cooling sources suitable for houses with passive energy balance.

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)