loading

Agentura pro podnikání a inovace (API)


Kontaktní informace (Contact information)

Žitná 566/18
Praha 2 120 00
tel. (Phone): +420 724 715 868
Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Plní roli zprostředkujícího subjektu pro dotační programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)