Demontáž expozic a odvoz exponátů

25.1.2018 od 18.15 hod. do 24.00 hod.
26.1.2018 od 7.00 hod. do 13.00 hod.

Návoz a dovoz exponátů, montáž a demontáž stánků se řídí pokyny pořadatele. Vystavovatel je povinen ukončit instalaci expozice v termínu stanoveném pořadatelem. Není přípustné demontovat expozici a odvážet exponáty během konání výstavy.