Demontáž expozic a odvoz exponátů

24.1.2019 od 18.15 hod. do 24.00 hod.
25.1.2019 od 7.00 hod. do 13.00 hod.

Návoz a dovoz exponátů, montáž a demontáž stánků se řídí pokyny pořadatele. Vystavovatel je povinen ukončit instalaci expozice v termínu stanoveném pořadatelem. Není přípustné demontovat expozici a odvážet exponáty během konání výstavy.