Bezplatné poradenství pro návštěvníky výstavy v pavilonu NA1 s těmito a dalšími tématy:
 • Aktuální ceny paliv a energie v ČR.
 • Výběr otopných systémů u novostaveb a rekonstruovaných objektů.
 • Zásady a příklady nízkoenergetické a pasivní výstavby.
 • Výběr a technické a ekonomické vyhodnocování přínosu tepelných čerpadel.
 • Využívání sluneční  energie.
 • Krby, kachlová kamna a kachlové sporáky.
 • Komíny, komínové tahy a nádstavce ve světle nových předpisů.
 • Výběr staveniště, projektová dokumentace a umístění staveb do terénu, vše ve vztahu k následným pořizovacím a provozním nákladům na vytápění.
 • Diagnostika staveb ve vztahu k úsporám energie.
 • Zateplování budov.
 • Otvory budov – okna, dveře, vrata a stínící technikyBližší informace o poradenství k jednotlivým tématům Vám poskytneme na INFORMACÍCH – vstupní pavilon A1.