Bezplatné poradenství pro návštěvníky výstavy v pavilonu NA1 s těmito a dalšími tématy:
  • Aktuální ceny paliv a energie v ČR
  • Výběr otopných systémů u novostaveb a rekonstruovaných objektů
  • Zásady a příklady nízkoenergetické a pasivní výstavby
  • Výběr a technické a ekonomické vyhodnocování přínosu tepelných čerpadel
  • Využívání sluneční  energie
  • Krby, kachlová kamna a kachlové sporáky
  • Komíny, komínové tahy a nádstavce ve světle nových předpisů
  • Výběr staveniště, projektová dokumentace a umístění staveb do terénu, vše ve vztahu k následným pořizovacím a provozním nákladům na vytápění
  • Diagnostika staveb ve vztahu k úsporám energie
  • Zateplování budov
  • Otvory budov – okna, dveře, vrata a stínící techniky

 

Bližší informace o poradenství k jednotlivým tématům Vám poskytneme na INFORMACÍCH – vstupní pavilon A1.