loading
INFOTHERMA 2014 PŘÍZEMÍ INFOTHERMA 2014 PATRO Závěrečná zpráva  z XXI. ročníku výstavy Infotherma 2014.   Na Infothermě 2014 se prezentovalo 362 firem a institucí, výstavu shlédlo   26 000 návštěvníků.

Dějištěm již jednadvacátého pokračování naší největší specializované výstavy k vytápění, úsporám energie a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů, Infotherma 2014, se stalo ve dnech 13. – 16. ledna 2014 ostravské výstaviště Černá louka. Celkem se na Infothermě 2014 prezentovalo 362 firem a institucí. Kromě domácích vystavovatelů, se zde představily firmy z Rakouska, Polska, Slovenska a některých dalších států.

Výstavu slavnostně zahájili: – ministr průmyslu a obchodu České republiky doc. Ing. Jiří Ciencala, CSc., – europoslanec Ing. Evžen Tošenovský, – viceprezident HK Ing. Pavel Bartoš, – ředitel SFŽP Ing. Jaroslav Hrubeš, – viceprezident Svazu průmyslu České republiky Mgr. Jan Rafaj.

Na základě výsledků návštěvnických anket z předcházejících ročníků a mnohaleté spolupráce s předními odborníky z vysokých škol, výzkumných a vývojových pracovišť, cechů, svazů, asociací, společenství a mediálními partnery, byl připraven jednadvacátý ročník Infothermy.

Součástí příprav výstavy Infotherma 2014 byly i internetové hlasovací soutěže. Ve spolupráci s vydavatelstvím Net Press Media to byla soutěž TOP ENERGIE 2014 o energeticky úsporných výrobcích, technologiích a službách. Spolu s internetovým portálem stavebnictvi3000.cz hlasovací soutěž TOP DESIGN 2014 o nejlepší design otopných těles. S internetovým portálem tzb.info soutěž o „NEJLEPŠÍ PREMIÉROVOU NOVINKU pro Infothermu 2014“. Oficiální vyhlášení výsledků těchto soutěží a předání cen se uskutečnilo 13. ledna 2014 na tiskové konferenci v kongresovém centru výstaviště a vítězné exponáty jsou vystaveny ve vstupním pavilonu.  Návštěvníkům se zde představily  například teplovodní zplynovací kotel na hnědé uhlí případně kusové dřevo, splňující emisní řadu 4 , kompaktní rovnotlaká větrací jednotka pro rodinné domy a byty, rekuperační jednotka určená k ekonomicky úspornému větrání jednotlivých místností, terasové sálavé topidlo, nový komínový systém, který již nepotřebuje tepelnou izolaci ani při vysokých teplotách hoření, nová generace závěsných ohřívačů vody, systém měření jemných prachových částic, ineriérový kotel s výměníkem, první tepelné čerpadlo, které kombinuje chlazení, topení, čištění vzduchu, větrání, zvlhčování a odvlhčování v jednom, nástěnný kondenzační kotel na zemní plyn či propan, luxusní designové radiátory a řada dalších výrobků.

Největší zastoupení ze 362 domácích a zahraničních firem a organizací, což je plná kapacita ostravského výstaviště,měly pochopitelně novinky v otopných systémech, jejichž výrobci pružně reagují na problémy značné části obyvatelstva vytápět své příbytky ušlechtilými palivy. Na výstavě se proto představila  více jak polovina kotlů na tuhá paliva, která, pokud se v nich spaluje odpovídající palivo, splňují požadavky na únik zplodin. U řady kotlů se o tom mohli návštěvníci přesvědčit na venkovních výstavních plochách, kde byly v provozu. U novinek kotlů na tuhá paliva jsou řešeny nejen úspory paliv, nároky na ochranu čistoty ovzduší, ale i zachovávání pokud možno dostupného komfortu obsluhy přes zásobníky, automatické přikládaní, regulace apod. Mezi tuhými palivy se čím dál větší oblibě těší palivové dříví. Jeho spotřeba se v posledních letech výrazně zvyšuje. Přispívá k tomu i rostoucí zájem o krby, které mohou v podzimním a jarním období nahradit vytápění ušlechtilými palivy, zvlášť u novinek krbů, krbových kamen a kachláků zakomponovaných do teplovodního nebo teplovzdušného ústředního vytápění. Navíc statistiky ukazují, že nejen přibývá ploch lesa, ale každoročně jsou přírůstky dřevní hmoty větší než jejich těžba. Dřevo by však mělo sloužit především jako ideální stavební materiál pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu. Spalovat by se měly jen vedlejší produkty z jeho zpracovávání. Výstavy Infotherma jsou proto již po léta nejen největší přehlídkou krbů, krbových kamen a kachláků, ale i propagátorem dřevostaveb a uplatněním dřeva ve stavebnictví. V panelové prezentaci se například na výstavě představilo 18 firem s dřevostavbami. Prvním předpokladem pro zachování a rozvoj moderního vytápění nejen ušlechtilými palivy je kromě modernizace otopných systémů najít a eliminovat úniky tepla a tím výrazně snížit náklady na vytápění. Proto také zhruba na třetině výstavních ploch Infothermy 2014 se představily domácí a zahraniční firmy a organizace s novinkami v nízkoenergetické a pasivní výstavbě, v rekonstrukcích objektů, izolačních materiálech, termoregulačních oknech, žaluziích, měřící a regulační technice apod.
Výstava Infotherma 2014 se  v pomyslné třetí části věnovala smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů. Zdůrazňujeme smysluplnému, protože v uplynulých letech jsme byli, a stále jsme, svědky tolika přehmatů a zneužití tohoto symbolu. Co všechno, často i protichůdně, stát podporoval dotacemi a pobídkami na obnovitelné zdroje, z nichž řada vůbec obnovitelnými zdroji není, neboť se na její produkci, manipulaci a přepravu spotřebuje více čisté energie než je její konečný efekt. Již samotný diktát, kolik procent musí mít republika energie z obnovitelných zdrojů, je zavádějící a nepřijatelný. Ono procento by mělo vycházet ze seriózní státní energetické koncepce, která by měla mít platnost minimálně dvacet až třicet let dopředu, a ne že se na ni podepisují politické a lobistické tlaky každé nové vlády. Přes to všechno, a právě proto, věnujeme každoročně na výstavě výraznou plochu právě obnovitelným zdrojům, které mají své opodstatnění a je nutné je návštěvníkům představit. Výstavy Infotherma jsou již tradičně největšími přehlídkami u nás vyráběných a dovážených tepelných čerpadel. Výrobkům a firmám, které splňují náročná kritéria,  zde byly  předány  certifikáty kvality EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS. Na výstavě dostávají prostor také sluneční kolektory na ohřev vody a přitápění objektu stejně jako producenti pelet, briket a zařízení na jejich výrobu.
Mezi zajímavosti výstavy bezesporu patřila  panelová prezentace „Kde na nás čeká energie?“ Představila se zde například možnost využívání tepla z hořících hald, geotermální energie ze zemského jádra, možné spoutání blesků, vzdušné elektřiny, využívání mikrořas či zahraniční zkušenosti s těžbou břidličných plynů.

Vzhledem k tomu, že každoročně přichází stále více návštěvníků, kteří se zde chtějí poradit nejen o ekologickém a ekonomickém vytápění svých domácností, rozšířili jsme poradenství a odborný doprovodný program. Ve vstupním pavilonu byl  vyčleněn prostor pro informace a diskuze nad technickými novinkami, službami, novými vyhláškami, předpisy a novelami zákonů, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat tepelnou pohodu našich příbytků. Návštěvníci zde mohli diskutovat k problematice možnosti dotací na ekologické vytápění a úspory energie, přednosti změn dodavatelů plynu a elektřiny dle Kalkulátoru cen energií, možnosti financování dřevostaveb, které obnovitelné zdroje jsou skutečně obnovitelné a řadu dalších témat.
V poradenském středisku v pavilonu NA1 se mohli návštěvníci dopodrobna dovědět například, jaké jsou aktuální ceny energií k 1. 1. 2014 podle jednotlivých druhů a dodavatelů a jak si dodavatele vybírat. V další částí poradenského střediska byly poskytovány informace k tzv. komínové vyhlášce. Přední odborníci zde odpovídali  na možnosti kombinovaného využívání obnovitelných zdrojů, nízkoenergetickou a pasivní výstavbou  a dalšími  oblastmi  zájmu návštěvníků výstavy.
K tématům, o která byla na předcházejících výstavách největší zájem se uskutečnily v kongresovém centru tři celodenní konference.
- Kombinované využívání zdrojů energií
- Tepelná čerpadlo v mixu zdrojů energií
- Nízkoenergetická a pasivní výstavba – klady a zápory
Celé poradenství,  vstup na konference a odborný doprovodný program byl pro návštěvníky výstavy zdarma.
Technicky nejzajímavější výrobek na výstavě opět vybírali návštěvníci pomoci hlasovacích kupónů. Nejvíce hlasů dostala  firma VIADRUS a.s.

Opodstatněnost konání výstav Infotherma spatřujeme především v tom, že je o ně stále zájem jak ze strany vystavovatelů, kterých se na uplynulých 21 ročnících prezentovalo 5 582, tak i u téměř půl milionu návštěvníků.

Agentura Inforpres