loading

Tisková zpráva o XX. ročníku mezinárodní výstavy Infotherma 2013

361 VYSTAVOVATELŮ, PŘES 26 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ NA INFOTHERMĚ 2013

Dne 14. ledna 2013 byl v 9 hod. ve foyer na Výstavišti Černá louka v Ostravě slavnostně zahájen XX. ročník mezinárodní výstavy Infotherma, tradičně věnovaný výtápění, úsporám energie a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů. Výstava se koná pod osobní záštitou předsedy vlády ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství.

Výstavu zahájili:

  • Europoslanec Ing. Evžen Tošenovský
  • RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D.
  • Předseda Krajské hospodářské komory Ing. Jan Březina

Slavnostního zahájení se dále zúčastnili poslanci, senátoři, ředitelé organizací a firem, představitelé vysokých škol, zástupci sdělovacích prostředků a další hosté. Jsme potěšeni, že se většinou jedná o osobnosti, které stály u zrodu výstav Infotherma a i nadále se podílejí na jejich prestižnosti.

Autor a pořadatel výstavy, Agentura Inforpres, vybral pro jubilejní XX. ročník 361 domácích a zahraničních firem a organizací, což je plná kapacita Ostravského výstaviště. Tak jako v předcházejících letech vycházel obsah a zaměření výstavy především z požadavku návštěvníků, kteří své názory prezentují v návštěvnických anketách a odpovědích na hlasovacích kuponech. Osloveno bylo mimo jiné přes 210 tisíc domácností a další názory vyplývají z internetových sdělení. Z výsledků nejrůznějších průzkumů a anket vyplývá, že návštěvníci přicházejí na výstavy se nejen podívat, ale především se poradit a získat objektivní informace. Proto poprvé v historii výstav jsme vyčlenili podstatnou část vstupnímu prostoru právě objektivnímu poradenství. Špičkoví odborníci z celé republiky zde objektivně odpovídali na dotazy. Celá problematika moderního a ekonomicky dostupného vytápění našich příbytků byla zde rozdělena do pěti oblastí:

– První část, na kterou je každoročně nejvíce dotazů, byla věnována výběru a v současných podmínkách nejvhodnějšímu otopnému systému. S tím souvisí i ceny jednotlivých paliv a energií. V této vstupní části byly zveřejněny nejnovější ceny paliv a energie k 1. lednu 2013 podle jejich využitelnosti a jednotlivých dodavatelů. Tuto část poradenství garantovali odborníci z TZB Info.

– Druhá část, která výrazně souvisí nejen s úsporami energie, ale i bezpečným bydlením byly komínové tahy a dodržování tzv. “komínové vyhlášky.” Zde na dotazy odpovídali a také radili představitelé Společenstva kominíku ČR a Cechu kamnářů.

– Smysluplné a ekonomicky konkurenčně schopné využívání sluneční energie na ohřev vody a případné přitápění bylo tématem třetího bloku poradenství. Kromě předních odborníků z praxe byli zde zástupci Českoslovesnké společnosti pro využívání sluneční energie.

– Čtyřicet devět vystavovatelů s tepelnými čerpadly, což byla opět jejich největší přehlídka v republice, přinesla celou škálu informací nejen o technické úrovni, ale i cenových relacích. Pro řadu návštěvníků byla na druhé straně otázkou, jak se v této záplavě údajů a informací orientovat. Kromě toho, že se na dvacátém ročníku Infothermy udělují nejlepším firmám s tepelnými čerpadly certifikáty kvality, byla čtvrtá část poradenství věnována tepelným čerpadlům. Garantem tohoto bloku poradenství byla Asociace podniků pro využívání tepelných čerpadel.

– Prostorově největší část poradenského střediska byla zaměřena na zjišťování tepelných ztrát, nízkoenergetickou a pasivní výstavbu, rekonstrukce a zateplování objektů, termoregulační okna a další obory, které mohou rozhodovat nejen o úsporách, ale především o zdravém bydlení. V této části poradenství se sešli přední špičkoví odborníci z jednotlivých oborů, cechů, asociací a společenství.

Ve vstupním pavilonu byly také představeny vítězné práce ze tří hlasovacích internetových soutěží, které byly vyhlášeny u příležitosti dvacátého ročníku Infothermy. Ve spolupráci s vydavatelstvím Net Press Media to byla soutěž TOP ENERGIE 2013 o energeticky úsporných výrobcích, technologiích a službách z oblasti vytápění, úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů v nízkoenergetické a pasivní výstavbě. Další soutěž TOP DESIGN 2013, na níž se podílel Cech kamnářů ČR, internetový portál kamnari.cz, byla věnovaná návrhům krbů, kachlových kamen a kachlových sporáků a realizovaným pracím z tohoto oboru. Vítězné práce zde představovali amatérští a profesionální fotografové, kteří se zúčastnili soutěže se svými představami o “zkrocené a nezkrocené” energii.

Výstava Infotherma 2013 představovala ucelenou přehlídku u nás vyráběných a dovážených novinek otopných systémů.

Novost u kotlů nejen na ušlechtilá paliva je v co možná největší využitelnosti paliv a jejich úspory. U nové generace kotlů na tuhá paliva je to navíc plnění parametrů na ochranu čistoty ovzduší. Takovéto kotle představují více jako polovinu otopných systémů, které se na výstavě prezentovaly.

21 firem na Infothermě představovalo plynové kotle.

Sortiment kotlů na spalování biomasy představovalo na výstavě 27 firem apod.

Při dnešních cenách elektrické energie je složité prosazovat topení tímto médiem. Je ale třeba říct, že naše republika zdaleka nedosahuje světového průměru, který je okolo 7%, a přitom i u nás jsou lokality a provozy, kde tento způsob vytápění je z ekonomického a provozního hlediska nejvhodnější. Také při využívání většiny obnovitelných zdrojů má elektrická energie nezastupitelnou roli.

Řešení úspor energie se čím dál více neobejde bez konkrétního měření a regulace. Proto bylo na Infothermě 2013 této nomenklatuře věnován prostor pro 20 firem.

Komíny a kominické řemeslo doprovází výstavy Infotherma již od prvních ročníků. Většina otopných systémů se bez komínů a odtahu zplodin neobejde. S novými komínovými systémy, odtahy zplodin a komínovými nadstavci jste se na výstavě setkali u 11 vystavovatelů.

Na Infothermě si již tradičně dávají dostaveníčko domácí a zahraniční výrobci a prodejci krbů, krbových vložek, kachláků a jejich modifikací. Vzhledem ke zdražování ušlechtilých paliv se stávají krby v posledních letech významným úsporným otopným systémem, zvláště jejich modifikace pro teplovodní nebo horkovzdušné vytápění celých objektů. Takto upravené krby představují vysokou účinnost využití paliva a zachovávají estetickou stránku otevřeného ohně. Letos jste se zde mohli s krby a kachlovými kamny setkat u 36 vystavovatelů.

Druhou nosnou tématikou výstavy kromě kotlů a otopných systémů představovaly zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie.

43 vystavovatelů nabízelo tepelná čerpadla a u 44 firem jste se mohli setkat se slunečními kolektory a fotovoltaickými články.

Na Infothermě 2013 jsme také chtěli upozornit na prvopočátky možných úspor. Dnešní zateplování objektů, výměny oken i otopných systémů jsou většinou jen nápravou dřívějších chyb. Naší snahou bylo mimo jiné představit zásady nízkoenergetické a pasivní výstavby, nové izolační materiály, termoizolační okna, větrací systémy, rekuperace apod. Upozornit jsme chtěli také na stále nedoceněné dřevo jako stavební materiál.

Nejlevnější je energie, která se nemusí vůbec vyrobit. Pod tímto sloganem je pojata část výstavy s termoregulačními okny, izolačními dveřmi a zateplovacími systémy. Se špičkovými výrobky bylo pro výstavu Infotherma 2013 vybráno 25 firem.

Tepelně izolačními hmotami a materiály se na Infothermě 2013 zabývalo 46 firem a se zateplováním budov a staveb 34 vystavovatelů.

Firmy zaměřené na inženýrskou a projekční činnost, ekologické projekty a expertní činnost, finance, dotace, úvěry a poradenství jste našli na výstavě ve 22 stáncích.

Čím početněji jsou na výstavě jednotlivé obory zastoupeny, tím je větší garance objektivity nejen v technické úrovni, ale i cenových relacích. Každoroční součástí výstav je již tradičně rozsáhlý doprovodný program, kde se uskutečnilo padesát tři přednášek a seminářů. Účast na odborném doprovodném programu a v poradenství byla pro návštěvníky výstavy zcela zdarma.

Technicky nejzajímavější expozici na výstavě vybírali návštěvníci. Letos opět společně se vstupenkou dostali návštěvníci hlasovací lístek, který po zhlédnutí výstavy vyplnili. Hlasovací soutěž vyhrála expozice firmy VIADRUS.

Naší snahou je, aby výstavy Infotherma byly nejen přehlídkou špičkových technických novinek a služeb, společenskou událostí, ale i místem fundovaných debat, diskuzí a výměn názorů. Byli bychom rádi, kdyby se staly i zdrojem informací a podnětů pro představitele, kteří připravují a schvalují nejrůznější energetické koncepce, nařízení, vyhlášky, normy, daňová opatření a dotační tituly. Předešlo by se tak nejednomu chybnému rozhodnutí, kterých jsme byli svědky v minulých létech, setkáváme se s nimi doposud a doplácejí na ně především uživatelé.

Všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci nejen XX. ročníku, ale všech předcházejících výstav ze srdce děkujeme a vážíme si jejích přízně.