loading

Tisková zpráva o XVII. ročníku mezinárodní výstavy Infotherma 2010

V pondělí 18.1.2010 v 9.00 hod. byl ve foyer výstaviště Černá louka v Ostravě zahájen XVII. ročník mezinárodní výstavy Infotherma. Výstavu zahájili:
  • RNDr. Lukáš Ženatý, PhD, náměstek primátora města Ostravy
  • Ing. Pavel Bartoš, viceprezident Hospodářské komory ČR
  • Ing. Roman Portužák, CSc., ředitel odboru elektroenergetiky, MPO
  • Ing. Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu
  • Ing. Irena Plocková, ředitelka odboru GIS, SFŽP
  • Ing. Jiří Carbol, poslanec

Slavnostního zahájení se zúčastnili poslanci, senátoři, představitelé vysokých škol, ředitelé státních institucí, organizací a další vzácní hosté.

Výstavu shlédlo 25 650 návštěvníků a na výstavě se prezentovalo 360 domácích i zahraničních firem a organizací.

Již od prvního ročníku v roce 1994 jsou tyto výstavy úzce zaměřeny na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v malých a středních objektech.

Hlavním mottem XVII. ročníku bylo představení výrobků a služeb, na něž je možno získat dotace z fondu Zelená úsporám. Zásady možnosti čerpání prostředků z tohoto fondu se vysvětlovaly nejen v jedné z největších expozic – ve stánku MŽP a SFŽP, ale i na celostátní tiskové konferenci na téma – “Státní a evropské dotační tituly na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a zvyšování úspor energie” a “Vývojové trendy ve vytápění malých a středních objektů”, v odborném doprovodném programu, v osmi poradenských stáncích a jednotlivých expozicích výstavy. Většina vystavovatelů je nositelem certifikátů na své výrobky a služky, kde je možno čerpat dotace z fondu Zelená úsporám.

Záštitu nad XVII. ročníkem Infothermy 2010 převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství.

Mediálními partnery Infothermy 2010 bylo 50 českých a slovenských odborných časopisů, internetových portálů a deníky MF DNES a Právo.

Každoročně je o výstavy větší zájem, než jsou prostorové výstavy ostravského výstaviště. Pro prezentaci na XVII. ročníku vybral organizátor výstavy agentura Inforpres z jednotlivých oborů 360 domácích a zahraničních firem a institucí.

Výstava byla členěna do 70 samostatných kapitol. Nejvíce zde byly zastoupeny kotle, krby a kachláky u více než 80 vystavovatelů, tepelná čerpadla u 34 firem, fotovoltaické články u 17 vystavovatelů, tepelně-izolační materiály a zateplovacími systémy u 33 apod.

Na Infothermě 2010 jsme chtěli upozornit především na prvopočátky možných úspor. Dnešní zateplování objektů, výměny oken i otopných systémů jsou většinou jen nápravou dřívějších chyb. Naší snahou bylo mimo jiné představit zásady nízkoenergetické a pasivní výstavby, nové izolační materiály, termoizolační okna, větrací systémy, rekuperace apod. Upozornit jsme chtěli také na stále nedoceněné dřevo jako stavení materiál, především pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu.

V rámci odborného doprovodného programu se uskutečnilo dvanáct přednášek a seminářů věnovaných především úsporám energie, využívání obnovitelných zdrojů a možnostem získávání dotací a subvencí na tyto akce. Tak jako každoročně bylo součástí výstavy rozsáhlé poradenství. V osmi samostatných stáncích představitelé ministerstev, Státního fondu životního prostředí, VŠB TU Ostrava, Zemědělské a lesnické školy, Výzkumného energetického centra VŠB TU Ostrava, Ligy ekologických alternativ, odborných svazů, asociací, cechů, odborných společností, agentur, Hospodářské komory a dalších poskytovali konzultace k technickým a legislativním otázkám, stejně jako k možnostem získávání státních a evropských dotací.

Pro návštěvníky byla připravena návštěvnická anketa ” Která expozice nejvíce zaujala svými technickými novinkami”. Návštěvníci ankety dali nejvíce hlasů expozici firmy ATMOS Jaroslav Cankář a syn, Bělá pod Bezdězem.

Na sedmnácti ročnících se na Infothermě prezentovalo 4 185 domácích a zahraničních firem a organizací a výstavy navštívilo 420 640 zájemců.

Výstavy Infotherma a doprovodné akce pořádá Agentura INFORPRES, Riegrova 857, 738 02 Frýdek-Místek

Vše o výstavě a odborném doprovodném programu na www.infotherma.cz