loading

Výstava Infotherma vznikla ve zcela výjimečných podmínkách a první ročník se uskutečnil v roce 1994. Místem konání byl až do roku 2006 Frýdlant nad Ostravicí, kde se uskutečnilo třináct ročníků. V roce 2007 přešla tato výstava na Výstaviště Černá louka v Ostravě. Větší a moderní prostory ostravského výstaviště umožnily přijmout více vystavovatelů a poskytnout jim komfortní služby. Každoročně se zde prezentuje přes 350 domácích a zahraničních firem a organizací, což je plná kapacita ostravského výstaviště.

Podnětem pro vznik těchto výstav byla skutečnost, že zhruba před patnácti až dvaceti léty začalo docházet k radikálním změnám ve vytápění rodinných domků. Došlo k výraznému zdražování méněhodnotných paliv, především uhelných kalů, k důslednějšímu uplatňování ekologických zákonů, postihům za černé skládky popele a v neposlední míře i ke změnám životního stylu na venkově, kde bydlí zhruba polovina národa. Přechod na vytápění ušlechtilými palivy byl však poznamenán chaosem a spoustou nedorozumění. Začala se dovážet celá řada kotlů a dalších výrobků bez zajištěných montáží, servisů, náhradních dílů a často za přemrštěné ceny. Záměrem prvního ročníku Infothermy v roce 1994 bylo proto soustředit na jedno místo, pokud možno vše, co se pro vytápění v republice vyrábí a dováží, jaké jsou cenové relace, zabezpečený servis a náhradní díly. O tuto výstavu byl hned od prvního ročníku mimořádný zájem a Infothermy se staly a jsou až do dnešních dnů největší takovouto specializovanou výstavou v České republice. Již devatenáct let je tato výstava specializována na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů, ale dnes ze zcela jiných pohledů. Enormní nárost cen ušlechtilých paliv se stává pro řadu uživatelů neúnosným a začínají se vracet ke spalování tuhými palivy, bohužel často ke všemu co hoří a navíc v zastaralých a mnohdy naprosto nevhodných kotlích. Lokální topeniště se tak opět výrazně podílejí na znečišťování ovzduší, mnohde více než průmyslové podniky. Proto cílem posledních ročníků je hledání cest k úsporám energie, využívání reálných a ekonomicky dostupných obnovitelných zdrojů energie a zachování dosaženého standartu ve vytápění malých a středních objektů.

Celkem se na dvaceti čtyř ročnících prezentovalo 6 767 domácích a zahraničních firem a institucí a výstavy shlédlo 629 tisíc návštěvníků.

Výstavy Infotherma jsou produktem frýdecko-místecké agentury Inforpres, která je také jejím každoročním pořadatelem.