Zahájení výstavy a výsledky soutěže TOP VÝROBKY INFOTHERMY 2020

Zahájení výstavy Infotherma a výsledky soutěže TOP VÝROBKY INFOTHERMY 2020

ZAHÁJENÍ INFOTHERMY

 

Infotherma 2020 byla zahájena debatou významných představitelů institucí,
jejichž činnost s výstavou souvisí. Infothermu 2020 tak zahajovali prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc., děkanka VŠB TU Ostrava, Jarmila Uvírová, náměstkyně
hejtmana kraje pro životní prostředí, Mgr. Ing. Hana Vaculová z odboru
Stavebního řádu ministerstva pro místní rozvoj, Petr Valdman, ředitel SFŽP Č
R, europoslanec Ing. Evžen Tošenovský, Ing. Vladislav Král, ministerský rada
odboru plynárenství a kapalných paliv MPO ČR a místopředseda Krajsk
é hosp dářské komory Moravskoslezského kraje Ing. Pavel Bartoš.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky soutěže Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2020!

  1. Místo: Družstevní závody Dražice – strojírna, s. r. o. za výrobek LUCIE 200 SPLIT vnitřní systémová jednotka pro tepelná
    čerpadla NIBE SPLIT
  2. Místo: Bosch Termotechnika s.r.o. za Inteligentní regulaci
    vytápění Bosch CT200 s mobilní aplikací
    EasyControl
  3. Místo: Ariston Thermo CZ s.r.o. za plochý elektrický ohřívač vody Velis Evo Dry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novela Zákona o hospodaření energií

Ing. Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor
Ministerstva průmyslu a obchodu, představil novinky, které přinesla novela Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Novela zákona vyšla
ve Sbírce zákonů, částka 2, která byla rozeslána 10. ledna.

Novela je velmi podstatná, protože je na ní navázána implementace
revidované směrnice o energetické účinnosti z roku 2018. Jinak řečeno, aby se mohla začít implementovat směrnice, musel se napřed
novelizovat zákon č. 406/2000 Sb. Čekalo se na ni velmi dlouho, což transpozici EU směrnice do českého prostředí to významně zdrželo.

 

Novela přináší dvě hlavní změny. První je zavedení povinnosti
uveřejňování energetických štítků v budovách, které jsou hodně
navštěvované veřejností. Patří sem nejen státní budovy typu nemocnice, kulturní objekty, sportovní haly a další. Lidé pak budou mít lepší přehled, jak jsou veřejné budovy energeticky náročné.

Druhá je upřesnění povinnosti zpracovávat energetický audit. Nově legislativa upřesňuje, od kdy se musí audit dělat. Jsou tak pokryté
i případy, kdy například velká nadnárodní firma má v ČR malou kancelář o pár lidech.

Součástí vydání Sbírky zákonů byla i novela Vyhlášky o energetických specialistech. Jimi mohou nově být, a tedy i zpracovávat PENB,
i právnické osoby. Zároveň se změní vzdělávání energetických
specialistů, kdy se opouští sytém průběžného přezkušování a nově se jde cestou účasti na vzdělávacích akcích a získávání kreditů.

 

Komentáře pro tento příspěvek jsou uzavřeny.