loading

TISKOVÁ ZPRÁVA z dvacátého pátého ročníku mezinárodní výstavy Infotherma 2018

O spolupráci, technických novinkách i vizích do budoucna

Na výstavě Infotherma 2018, která se uskutečnila ve dnech 22. – 25. 1. 2018, se prezentovalo 342 domácích a zahraničních firem a institucí. Výstavu shlédlo 25 400 návštěvníků a konala se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Hospodářské komory ČR.

Zcela zaplněné výstaviště domácími i zahraničními vystavovateli představilo novinky, služby a náměty, kam by se mělo ubírat moderní a ekologické vytápění malých a středních objektů.        Velká pozornost návštěvníků byla věnována novinkám v otopných systémech. Některé z nich byly k vidění v provozu na venkovních výstavních plochách. Návštěvníci mohli  shlédnout  nejrůznější typy konstrukcí spalovacích zařízení, jejich základní charakteristiky, získat informace, jak je provozovat a správně se o ně starat.

Na uživatele stále více doléhají pořizovací a provozní náklady moderního vytápění. S možnostmi, jak ušetřit na vytápění a zachovat komfort bydlení, se mohli návštěvníci výstavy seznámit v expozicích se zateplováním objektů, s měřící a regulační technikou, novými technologiemi výstavby, rekonstrukcemi, novinkami ve stavebních a izolačních materiálech a dalších oborech.

Výstavy Infotherma jsou známé svým kritickým pohledem na mnohé současné využívání obnovitelných zdrojů. Přesto a právě proto byla téměř třetina výstavních ploch věnována smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů. Prezentovaly se zde tradičně firmy s tepelnými čerpadly a solárními panely. Zvláštní pozornost byla na výstavě věnována možnostem decentralizace výroby energií z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnostem skladování přebytku vyrobené energie i spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií.

Využívání energií ze slunce, větru, vodních toků a dalších obnovitelných zdrojů naráží u nás často na řadu byrokratických překážek, mýtů a nesmyslných cen za řadu energií získávaných z obnovitelných zdrojů. I přesto všechno se v posledním období podařilo vybudovat nebo zahájit výstavbu zajímavých investic z tohoto oboru. Jsou zprovozňovány nové větrné elektrárny, ve výstavbě je unikátní továrna na nový typ baterií, bez nichž bychom si jen velmi těžko dovedli představit další rozvoj využívání obnovitelných zdrojů. Jsou ve výstavbě ostrovní domky, které by měly být energeticky soběstačné a minimalizovaly by i spotřebu vody. Po celé republice byla zprovozněna řada menších nabíjecích stanic pro elektromobilitu, které využívají právě elektřinu z obnovitelných zdrojů. Byly obnoveny průzkumné vrty zkoumající možnosti využívání geotermální energie. To jsou jen některé příklady novinek, které byly na výstavě k vidění.

Návštěvníci dvacátého pátého ročníku mezinárodní výstavy Infotherma se mohli seznámit i s řadou námětů, jak se energie vyrábí a skladuje v jednotlivých státech světa. Ve světě se řeší nejen výroba, úspory a skladování, ale souběžně s tím i řada otázek životního prostředí. Solární elektrárny se například budují na skládkách odpadů, větrné elektrárny na moři, kde jsou také nejvýhodnější větrné podmínky, dále se podporuje decentralizace výroby energií. Pro výrobu elektřiny se začíná používat energie z pomalu tekoucích vodních toků, připravuje se skladování elektřiny přímo u výrobců v elektrárnách apod.

Součástí Infothermy byl tradičně obsáhlý doprovodný program, který probíhal na dvou místech, v konferenčním centru ve III.n.p. a ve vstupním areálu pavilonu A1.

V Konferenčním centru byla připravená tato zajímavá témata:

  • v pondělí 22.1. Chytrá energie v domácnostech a chytrá energie pro firmy
  • v úterý 23.1. Bezpečné, ekonomické a komfortní využití topidel na tuhá paliva – Problematika provozu kotlů na tuhá paliva ve vztahu k odvodu spalin a kontroly kotlů – Nové stacionární kotle na tuhá paliva – Praktická ukázka stanovení vlhkosti dřeva po domácku –  Jak dlouho vydrží teplo z nabité akumulační nádoby – Komín a hořlavé materiály, zásady bezpečného provedení
  • ve středu 24.1. Nejnovější trendy ve vytápění, vzduchotechnice a domovních instalacích – Biomasa jako energetická perspektiva pro města a obce –  Nové trendy ve zdravotechnice – Eko-design ve vzduchotechnice – Tepelné čerpadlo umí topit, chladit, ohřívat vodu i větrat, ale jak správně vybrat a „nespálit se“ – Úprava a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání v RD – Nová technická řešení a nové směry – Nová tepelná čerpadla vzduch/voda
  • ve čtvrtek 25.1. Environmentální aspekty energetického využití odpadů – Oběhové hospodářství, východiska, principy a legislativa

Ve vstupním pavilonu A1 se mimo jiné diskutovalo nad tématy:

  • v pondělí 22. 1. Větrání s rekuperací tepla pro bytové domy a jejich rekonstrukce – Nanotechnologie, která zamezí tvorbě a usazování vodního kamene – Podlahové topení a ochranné systémy – Inovativní tepelná čerpadla – Úsporné klimatizační jednotky s režimem vytápění – Novinky v krbech a kachlových kamnech – Nové trendy ve využití obnovitelných zdrojů pro napájení rodinného domu – Akumulace tepelné energie v moderních systémech vytápění
  • v úterý 23. 1. Výjimečná variabilita článkových otopných těles – Netradiční zdroje úspor v domácnostech i firmách – Co je třeba zohlednit při výběru zhotovitele nové dřevostavby – Inteligentní podlahové topení  – Možnosti větrání tepelnými čerpadly – Možnosti využití energie alternativních paliv a odpadů – Tepelná čerpadla, solární systémy a kotlíkové dotace – Komíny pro dotované kotle
  • ve středu 24. 1. Moderní větrací systémy se zpětným získáváním tepla – Novinky v tepelných čerpadlech – Jak vybrat kvalifikovaného a kvalitního kominíka – Ostrovní fotovoltaické elektrárny – Fototermika, solární ohřev vody a přitápění v rodinných domech – Efektivní instalace solárních termických systémů pro objekty občanské vybavenosti – Keramická klima podlaha – Nová zelená úsporám a „Dešťovka“
  • ve čtvrtek 25. 1.  Fotovoltaická elektrárna RD s bateriovým uložištěm – Jak předejít požárům, údržba spalinových cest – Nové trendy ve využití obnovitelných zdrojů pro napájení rodinného domu – Jeden dům, jedno řešení

Pro návštevníky bylo na Infothermě 2018 připraveno několik poradenských stánků. Stánek Cechu topenářů a instalatérů byl připraven k poradenství pro oblast vytápění, vzduchotechniky, obnovitelných zdrojů a energetiky, stánek TZB-info poskytoval informace k aktuálním cenám plynu a elektřiny od jednotlivých dodavatelů a k porovnání nákladů na vytápění, Krajský úřad MSK podával informace ke Kotlíkovým dotacím a SFŽP k Nové zelené úsporám a Dešťovce. Na žáky odborných škol čekaly technické zážitky a soutěže v technických dovednostech z oblasti TZB, které pro ně připravili zástupci sekcí Cechu topenářů a instalatérů ČR.

Se zájmem vystavovatelů i návštěvníků se na předcházejícím ročníku výstavy setkala internetová soutěž o TOP výrobky vystavovatelů, která se uskutečnila ve spolupráci s internetovým portálem TZB-info. Tato akce proběhla i pro Infothermu 2018 a přihlášené exponáty byly vystaveny ve vstupním areálu na výstavišti.

Výsledky soutěže TOP VÝROBKY vystavovatelů Infothermy 2018: 1. Místo firma Viadrus, a.s.    Automatický kotel na dřevní pelety VIADRUS A0C Advanced 2017 2. Místo firma Teco, a.s.        Luxusní dotykový termostat s LCD displejem S-touch v provedení „design free“ 3. Místo firma Korado, a.s.    Univerzální topné těleso RADIK VKM8 s potištěnou čelní deskou vlastním motivem

V historii představuje 25 let jen malou etapu vývoje. U člověka je to již zhruba třetina života, u výstav Infotherma to bylo 25 let snahy představit nové, moderní a pokud možno z různých pohledů to nejlepší pro tepelnou pohodu našich příbytků. Nebylo vždy jednoduché eliminovat a reagovat na nejrůznější „koncepce“, dotace a směry často ovlivňované lobbistickými a politickými tlaky. Jsme rádi, že máme kolem sebe řadu moudrých spolupracovníků, vystavovatelů, pracovníků z výzkumných pracovišť, škol, cechů, svazů, asociací, společenství a pochopitelně mediálních partnerů, kteří nám názorově pomáhají připravovat výstavy s objektivními a realistickými pohledy na vytápění a možné úspory. Všem těm bychom chtěli upřímně a ze srdce poděkovat. I o tom byla Infotherma 2018.

Agentura Inforpres, pořadatel výstav Infotherma www.infotherma.cz