Tisková zpráva Infotherma 2017

Výstava Infotherma 2017 se konala ve dnech 23. – 26. ledna 2017 a byla zaměřena na vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů. Na výstavě se prezentovalo 366 domácích a zahraničních firem a výstavu shlédlo 26 300 návštěvníků.

Podle zkušeností z předcházejících let můžeme říct, že většina návštěvníků přicházela velice připravena s předem určeným cílem, co chtěli shlédnout, co nového se chtěli dovědět a získat informace, kam by se měl a mohl ubírat pokrok ve zdravé tepelné pohodě našich příbytků za co nejpřijatelnějších ekonomických podmínek.

Ze strany vystavovatelů byl každoročně větší počet těch, kteří by měli zájem se zde představit, ale kapacita ostravského výstaviště je dána. Pro rok 2017 bylo po dohodě s vystavovateli vybráno 366 zahraničních a domácích firem a organizací. Na Infothermě 2017 byl dán prostor 156 firmám, které představovaly ucelený sortiment u nás vyráběných a dovážených kotlů na tuhá paliva, plyn, elektrokotlů, kotlů na olej a olejové hořáky, kotlů na spalování biomasy, dřevoplyn, kondenzačních kotlů, krbů a krbových vložek. Některé z nich byly v provozu na venkovních výstavních plochách.

Druhé největší zastoupení v rámci úspor energií představovaly například firmy s měřící a regulační technikou, izolačními a zateplovacími hmotami, výměnou oken a dveří, termoregulačními roletami a žaluziemi, kogeneračními jednotkami, vzduchotechnikou, klimatizací, ventilátory, zvlhčovače vzduchu, rekuperátory, využíváním odpadního tepla a nízkoenergetickými a pasivními stavbami. Touto a další tématikou se zabývalo 138 firem.

Náplní výstavy byl i zcela nový pohled na smysluplné možnosti využívání obnovitelných zdrojů formou decentralizace výroby této energie s možností skladování jejich přebytků do nového typu baterií. První expozicí ve vstupním pavilonu byla ukázka, jak k této tématice přistoupili v loňském roce ve firmě Fenix v Jeseníku. Decentralizace výroby obnovitelných zdrojů a skladování bylo i náplní řady dalších firem, u některých včetně možnosti nabíjet elektromobily.

Pro orientaci návštěvníků ve spoustě údajů a faktů se každoročně rozšiřuje odborný doprovodný program. Kromě Kongresového centra, kde se konaly konference a semináře, byl i ve vstupním pavilonu prostor pro přednášky, besedy a konzultace. Během čtyř dnů konání výstavy Infotherma 2017 se jich zde uskutečnilo 32.

Při přípravách a realizaci výstavy se pořadatel výstavy Agentura Inforpres opírá o spolupráci s třiceti devíti mediálními partnery a řadou dalších spolupracovníků.

Za 24 let konání výstavy se podařilo s většinou vystavovatelů navázat velice přátelské vztahy, které nám společně pomáhají objektivně výstavu připravit a poskytnout návštěvníkům ucelené a seriózní informace.

Na uplynulých dvaceti čtyř ročnících se představilo 6 767 domácích a zahraničních vystavovatelů a výstavy shlédlo na 629 000 návštěvníků.

Komentáře pro tento příspěvek jsou uzavřeny.