Odborný doprovodný program INFOTHERMA 2020

Konferenční centrum

Pondělí 20. ledna 2020

10:00 – 13:00 hod.
Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2020
Diskuze na témata:
Výměny kotlů – zákaz provozování zastaralých kotlů 1. a 2. emisní třídy k 9/2022
Změny v oblasti podpory v Nové zelené úsporám
Dotace pro obce, firmy a investory ve stavebnictví po roce 2020
Voda – zdroje, úspory, hospodaření s dešťovou a šedou vodou, dotace
Výstavba sociálních bytů, stavební zákon a údržba bytového fondu, náklady na bydlení, ceny a dostupnost paliv
Novela zákona o hospodaření energií a související legislativa pro hodnocení energetické náročnosti budov
Změny v energetice
Aktualizace Nové energetické koncepce (NEK)

Vyhlášení výsledků soutěží:
Výsledky internetové soutěže „TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2020“
Výsledky soutěže „REALIZACE ROKU 2019 VE STÍNICÍ TECHNICE“

Převzetí průkazů CTI ČR:
JUNIOR INSTALATÉR – TOPENÁŘ CTI ČR, JUNIOR-TZB CTI ČR, JUNIOR-MIEZ CTI ČR

Předání certifikátů:
Certifikovaný řemeslník Cechu topenářů a instalatérů České republiky

 

13:00 – 18:00 hod.
Setkání členů Cechu kamnářů ČR
odborný garant: Cech kamnářů ČR

Akumulace – od teorie k praxi
Hypokaustní vytápění

Seminář je pro členy Cechu kamnářů ČR zdarma, pro nečleny je cena 300 Kč.

 

Úterý 21. ledna 2020

10:00 – 13:00 hod.
Seminář Cechu topenářů a instalatérů ČR

odborný garant: Cech topenářů a instalatérů

10:00 – 10:30 Využití šedých odpadních vod
10:30 – 11:00 Vnitřní kanalizace – správná instalace potrubí
11:00 – 11:45 Tepelná čerpadla v teorii a praxi
11:45 – 12:30 Velkoplošné systémy, vytápění, chlazení, stěnové a stropní vytápění
12:30 – 13:00 Energetická náročnost budov v roce 2020 z pohledu stavebníka

 

13:15 – 18:00 hod.
Seminář VŠB-TU Ostrava

odborný garant: VŠB-TU Ostrava

Energeticky aktivní budovy a sezónní akumulace energie
Akumulace energie pro energeticky aktivní budovy.
Energeticky aktivní systémy budov. 
Aktuální poznatky s akumulací tepelné a elektrické energie.
Využití zemních zásobníků tepla.
Fotovoltaický systém na bázi střešních tašek.
Kombinované energetické systémy budov.


Podpora obnovitelných zdrojů energie v Evropě
Představení přínosů využívání OZE v jednotlivých zemích, online kalkulátoru výhod obnovitelných zdrojů energie, základní parametry výhodnosti.

 

Středa 22. ledna 2020

10:00 -12.30 hod.
Seminář internetového portálu TZB-info
odborný garant: TZB-info
Výměny kotlů, povinnosti, alternativy
Projekt Výměny kotlů na TZB-info
Ekonomika plynové kotelny jako alternativa k pevným palivům
Kontroly kotlů – registr kontrolorů
Výměna kotlů a komíny
Kontroly kotlů – registrace protokolů
Tepelná čerpadla a hluk
Kombinace peletového kotle s tepelným čerpadlem

 

13:00 – 18:00 hod.
Seminář Efektivní nakládání s energiemi, nízkouhlíkové technologie, obnovitelné zdroje energie a jejich podpora
odborný garant: Agentura pro podnikání a inovace

13:00 – 13:15  Registrace
13:15 – 13:30  Zahájení, úvod
13:30 – 14:00  Nízkouhlíkové technologie – výzva V
14:00 – 14:30  Úspory energie – výzva V
14:30 – 15:00  Úspory energie – fotovoltaické systémy  – výzva III
15:00 – 15:30  Úspory energie v soustavách zásobování teplem – výzva IV
15:30 – 16:30  Diskuse, dotazy
Seminář představí možnosti podpory pro účinné  nakládání s energiemi z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v aktuálních výzvách programů Nízkouhlíkové technologie, Úspory energie, Úspory energie – FVE,  Úspory energie v SZT. Po ukončení semináře budou mít účastníci  možnost individuálních konzultací.   

 

Čtvrtek 23. ledna 2020

10:00 – 15:00 hod.
Workshop Energetická soběstačnost v praxi
odborný garant: solarninovinky.cz

10:00 – 10:30   Proč končí éra tradičních FV panelů? A co prokázaly unikátní testy panelů v provozních podmínkách po 10 letech?
10:30 – 11:00   Jak vypadá a co dokáže nejnovější baterie od HE3DA, která se letos začne vyrábět na severní Moravě?
11:00 – 11:30   Zkušenosti s provozem, optimalizaci  a řízením energetického managementu firemní budovy s využitím  dlouhodobé akumulace energie
11:30 – 12:00  Výhody nového produktu propojení tepelného čerpadla s FVE od ČEZ
12:00 – 13:00  Pauza na občerstvení a prohlídku výstavy Infotherma
13:00 – 13:30   Připojování výroben v oblastech ČEZ Distribuce
13:30 – 14:00   Akumulační a bateriové systémy v českém právním řádu
14:00 – 14:30   Nové dotace pro fotovoltaické a  bateriové projekty z projektu OPPIK a výhled do budoucna
14:30 – 15:00  Jak správně postupovat při stavbě hybridní/ostrovní fotovoltaické elektrárny

Placený program – registrace na https://www.solarninovinky.cz/energeticka-sobestacnost-v-praxi-predstavujeme-program-aktualniho-seminare/

Pavilon A1

Pondělí 20. ledna 2020

9:30 – 10:25         Jak vybrat dodavatele kvalitní dřevostavby.
odborný garant – Asociace dodavatelů montovaných domů

10:30 – 11:25      Osobní zkušenost s tepelnými čerpadly.
odborný garant – TnG-Air.CZ s.r.o.

11:30 – 12:25       Projekt rodinného domu a co by měl obsahovat. Kurz pro investory.
odborný garant – Centrum pasivního domu

12:30 – 13:25      Větrotěsnící a parotěsnící vrstvy zateplovaných lehkých konstrukcí střech a stěn.
odborný garant – JUTA a.s.

13:30 – 14:25      Čím bude topit Česká vesnice po roce 2020? Nabídka pelet, briket a dřeva a co na to kůrovec?
odborný garant – Klastr Česká peleta

14:30 – 15:25     Stínicí technika v Nové Zelené úsporám – aktuálně, Principy stínění a jeho vliv na úspory energií. Stínicí technika a životní prostředí.
odborný garant – Svaz podnikatelů ve stínicí technice

15:30 – 16:30    Vodík, jako nosič energie.  Nízkouhlíková ekonomika, energie, účinnost, kogenerace, vodíkové technologie
odborný garant – VŠB-TU Ostrava, FEI

 

Úterý 21. ledna 2020

9:30 – 10:25       Nové a připravované zákony, vyhlášky a normy v oboru kominictví.
odborný garant – Společenstvo kominíků ČR

10:30 – 11:25     Automatické hydraulické vyvažování otopných těles s využitím nového ventilu Q.TECH.
Novinky ve vytápění.
odborný garant – Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

11:30 – 12:25     Zelené střechy – šance pro budoucnost.
odborný garant – Ivánek-Zeman, v.o.s.

12:30 – 13:25     Sluneční kolektory, ohřev vody, solární domy.
odborný garant – T.W.I. spol. s r.o.

13:30 – 14:25      Moderní větrací systémy pro bytové jednotky ARFlex. 
odborný garant – Elektrodesign ventilátory s.r.o.

14:30 – 15:25      Technologie domácí automatizace pro ekonomické i luxusní bydlení – Systém Tecomat Foxtrot.
odborný garant – TECO a.s.

15:30 – 16:25      Stínicí technika v Nové Zelené úsporám – aktuálně. Principy stínění a jeho vliv na úspory energií.
Stínicí technika a životní prostředí.
odborný garant – Svaz podnikatelů ve stínicí technice

 

Středa 22. ledna 2020

9:30 – 12:25 Udržitelný standard bydlení
  9:30 –   9:40    Zahájení semináře.
9:40 – 10:40    Plynové kaskádové kotelny.
10:40 – 11:10    Tepelná čerpadla nejen pro bytové domy.
11:10 – 11:30     Požární prevence a bezpečnost, aktuální informace.
11:30 – 12:00     Zodpovědnost statutárního orgánu za technický stav domu.
12:00 – 12:30     Život v bytovém domě po revitalizaci. Rizika a jejich řešení.
odborný garant – Pro náš dům, z.s.

12:30 – 13:25      Větrání a rekuperační jednotky pro rodinné domy.
Větrání pro domy, tepelné čerpadlo s topnými a chladícími panely Blife.
Sestavné kaskádové kotelny nové generace.
odborný garant – 4heat s.r.o.

13:30 – 14:25       Jak mít doma teplo a zároveň vyvětráno.
Zabránění plísním, netěsnostem a tepelným mostům v domě. Kurz pro investory.
odborný garant – Centrum pasivního domu

14:30 – 15:25       Dotace pro vaše úsporné bydlení.
Aktuální nabídka podpory z programů Nová zelená úsporám a Dešťovka.

odborný garant – Státní fond životního prostředí ČR

15:30 – 16:25       Vyplatí se firmám střešní fotovoltaika i bez dotace?
odborný garant – S-Power Energies s.r.o.

 

Čtvrtek 23. ledna 2020

9:30 – 10:25          Problematika navrhování spalinových cest pro nové automatické kotle na pevná paliva.
odborný garant – Společenstvo kominíků ČR

10:30 – 11:25        Komfortní řízené větrání s rekuperací tepla s chlazením, ohřevem a odvlhčováním vzduchu.
Trendy 2020.
odborný garant – Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

11:30 – 12:25       Stínicí technika v Nové Zelené úsporám – aktuálně. Principy stínění a jeho vliv na úspory energií.
Stínicí technika a životní prostředí.
odborný garant – Svaz podnikatelů ve stínicí technice

12:30 – 13:25        Energetický systém pro rodinné domy s návazností na dotaci Nová zelená úsporám.
odborný garant – Biosuntec CZ s.r.o.

 

 

 

 

Komentáře pro tento příspěvek jsou uzavřeny.