Odborný doprovodný program 2017

Odborný doprovodný program výstavy INFOTHERMA 2017: 

KONFERENČNÍ SÁL VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA

Pondělí 23. ledna 2017
10.00 hod.
Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2017
– Ing. Pavla Sluková, náměstkyně,  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
– Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c., europoslanec, člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropský parlament
– Ing. Pavel Bartoš, místopředseda, KHK Moravskoslezského kraje

Vyhodnocení internetové hlasovací soutěže „Novinky Infothermy 2017, patenty a vynálezy“

10.15 hod. Vize ve vytápění a úsporách energií v Evropě a ČR
odborný garant: Ing. Evžen Tošenovský, dr.h.c., poslanec Evropského parlamentu, člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

————————————————————————————————————————————————————-

Seminář
Cech topenářů a instalatérů České republiky
Asociace podniků topenářské techniky

14.00 – 14.15 hod. Úvodní slovo
odborný garant: Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR, Ing. Vladimír Vašica, prezident APTT

14.20 – 15.00 hod. Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva.
odborný garant: Ing. Mojmír Krátký, výkonný ředitel APTT

15.00 – 15.45 hod. Úsporné vytápění tepelnými čerpadly a zdravé bydlení  s rekuperačními jednotkami.
odborný garant: Ing. Josef Slováček, předseda sekce obnovitelné zdroje CTI ČR

15:45 – 16:30 hod. Pět kroků k realizaci solární soustavy a získání dotace NZÚ.
odborný garant: Ing. Miloslav Mužík – MMM- SOLAR
Diskuze.

 

Úterý 24. ledna 2017 od 09.30 hod.
Energeticky efektivní řešení pro rodinné domy a budovy

09.30 – 10.00 hod. Zkušenosti s provozem budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
odborný garant: Ing. Cyril Svozil, generální ředitel, Fenix Group a.s.

10.00 – 10.30 hod. Mikroklimatické podmínky budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
odborný garant: Ing. Miroslav Urban, Ph.D., katedra TZB, ČVUT Praha

10.30 – 11.00 hod. Zkušební režim budovy s téměř nulovou spotřebou energie jako aktivního prvku energetické soustavy.
odborný garant: Ing. Jan Včelák, Ph.D., UCEEB, ČVUT Praha

11.00 – 11.30 hod. Řešení ČES ESCO v oblasti energetické účinnosti a hybridních fotovoltaických elektráren.
odborný garant: Ing. Jan Baláč, projektový manažer, ČEZ ESCO

11.30 – 12.00 hod. Modulový řídící systém pro řízení hybridních fotovoltaických elektráren.
odborný garant: Bc. Tadeáš Tesař, jednatel, AERS s.r.o.

12.00 – 12.30 hod. Optimalizace nákladů na ohřev vody pomocí FV systémů.
odborný garant: Ing. Michal Klein, Sales Manager, UNITES Systems a.s.

13.00 – 13.20 hod. Mikrokogenerace – můžeme s ní již počítat při vytápění podniků a bytových domů?
odborný garant: Ing. Kateřina Dittel Ksandrová, Bosch Termotechnika

13.20 – 13.40 hod. Teplá voda hned, bez cirkulace. Úspora vody a samoregulační elektrické podlahové vytápění.
odborný garant: Ing. Miroslav Kašák, Raychem

13.40 – 14.00 hod. Smart větrání – řízení vnitřního prostředí, vlhkosti a CO2.
odborný garant: Ing. Martin Bažant, Atrea

14.00 – 14.20 hod. Chytré měřiče spotřeby jako cesta ke snížení spotřeby energií v domácnostech i firmách.
odborný garant: Patrick Zandl, Energomonitor

14.20 – 14.40 hod. Bezpečnostní rizika chytrých spotřebičů a internetu věcí.
odborný garant: Patrick Zandl, Energomonitor

14.40 – 15.00 hod. Vytápění tepelným čerpadlem v kombinaci s fotovoltaikou a akumulací, řízení systémem Home-Grid.
odborný garant: Robert Mořkovský, Solární-panely.cz

15.00 – 15.30 hod. Právník radí – přímý prodej elektřiny z vlastní fotovoltaiky.
odborný garant: Mgr. Mikuláš Vargic, Doucha Šikola advokáti

15.30 – 16.00 hod. Jak se starat o fotovoltaickou elektrárnu, abychom zabránili vzniku a šíření požáru.
odborný garant: kpt. Ing. Petr Michut, kpt. Ing. Ondřej Toman, Technický ústav požární ochrany

Program připravuje redakce www.solarninovinky.cz ve spolupráci s redakcí www.tzb-info.cz

 

Středa 25. ledna 2017 od 09.00 hod. – vstup po zaplacení konferenčního poplatku – http://www.solarninovinky.cz/esd/prihlaska/
Nové dotace, legislativa a optimalizace provozu hybridních fotovoltaických elektráren

09.00 – 09.30 hod. Analýza a predikce budoucího vývoje FV trhu a akumulace energie do roku 2020.
odborný garant: Ing. Jaroslav Dorda, analytik, provozovatel www.solarninovinky.cz

09.30 – 10.00 hod. Legislativní změny v připojování a provozování FVE a bateriových systémů.
odborný garant: Ing. Jakub Halamíček, místopředseda, Cech aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT)

10.00 – 10.30 hod. Optimalizace výkonnosti FVE pomocí inteligentního monitoringu.
odborný garant: Přednášející bude upřesněn, VŠB- Technická univerzita Ostrava

10.30 – 11.00 hod. Představení Zcell, první malé zinko-brómové průtokové baterie pro použití v domácnostech.
odborný garant: Radek Veber, obchodní ředitel, B64 s.r.o.

11.00 – 11.30 hod. Nové možností dotací pro firmy a instituce v rámci programu OPPIK Úspory energií.
odborný garant: Přednášející bude upřesněn, Agentura pro podnikání a inovace (API)

13.00 – 13.30 hod. Výhody nových baterii HE3DA v kombinaci s fotovoltaickým systémem pro Smart Grid.
odborný garant: Radomír Prus, investor, HE3DA s.r.o.

13.30 – 14.00 hod. Vyhodnocení programu Nová zelená úsporám a nové dotační tituly pro decentrální zdroje a baterie.
odborný garant: Ing. Pavel Nejedlý, vedoucí oddělení programu Nová zelená úsporám, MŽP
odborný garant: Mgr. Jakub Hrbek, ředitel odboru, Odbor řízení Národních programů, SFŽP

14.00 – 14.30 hod. Hlavní zásady při výběru baterií a hybridních střídačů.
odborný garant: Ing. Martin Kolařík, jednatel, ostrovni – elektrarny.cz

14.30 – 15.00 hod. Optimalizace energetické infrastruktury domu pomocí fotovoltaické elektrárny, akumulace a elektromobilu.
odborný garant: Ing. Jaromír Klaban, obchodní ředitel, Teco a.s.

15.00 – 15.30 hod. Jiná cesta ve fotovoltaice, aneb elektrárna podle vlastních představ.
odborný garant: Jakub Staniček, i4wifi a.s. (skupina GWL/Power)

Program připravuje redakce www.solarninovinky.cz

 

Čtvrtek 26. ledna 2017 od 10.00 hod.
Tepelné čerpadlo – úsporný a moderní zdroj vytápění a chlazení

10.00 – 10.45 hod. Představení činnosti AVTČ a referenční stavby jejich členů.
odborný garant: Tomáš Straka, PhD., předseda správní rady AVTČ

10.45 – 11.30 hod. Tepelná čerpadla v rodinných domech – možnosti podpory.
odborný garant: Ing. Jakub Hrbek, SFŽP

11.30 – 12.15 hod. Chlazení rodinného domu s využitím tepelného čerpadla země/voda s vestavěným modulem pasivního chlazení.
odborný garant: Ing. Václav Helebrant, Stiebel-Eltron, s.r.o.

12.15 – 13.00 hod. Primární okruh s vrty pro tepelná čerpadla – projekt, legislativa, realizace, trendy.
odborný garant: Ing. Arch. Pavel Cihelka, SG Geosan s.r.o

13.00 – 13.45 hod. Moderní a úsporné řešení vytápění a chlazení – tepelná čerpadla v kombinaci s podlahovým, stěnovým a stropním  vytápěním a chlazením.
odborný garant: Ing. Martin Horský, Tepelná čerpadla, AIT s.r.o.

 

 

VSTUPNÍ PAVILON A1 VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA OSTRAVA  

Pondělí 23. ledna 2017

09.30 – 10.25 hod. Kontrola spalinových cest před kontrolou kotlů.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

10.30 – 11.15 hod. Odstranění vodního kamene. Nanotechnologie.
odborný garant: GEO CENTRUM s.r.o.

11.20 – 11.50 hod. Současnost a budoucnost nízkoenergetických dřevostaveb v ČR a v Evropě.
odborný garant: Ing. Vratislav Blaha, CSc. – předseda Asociace dodavatelů montovaných domů

11.55 – 12.35 hod. Na co si dát pozor při výběru zhotovitele kvalitní dřevostavby?
odborný garant: Ing. Vratislav Blaha, CSc. – předseda Asociace dodavatelů montovaných domů

12.40 – 13.10 hod. Energeticky efektivní a šetrné domy.
odborný garant: Ing. Tomáš Hrdlička, Národní stavební centrum Brno

13.15 – 14.00 hod. Klasické a obnovitelné zdroje energie v současném světě.
odborný garant: Prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc., VŠB-TU Ostrava

14.05 – 14.35 hod. Tepelně technické a energetické hodnocení dřevostavby v pasivním standardu.
odborný garant: doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.,  NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.

14.40. – 15.30 hod. Zdravé prostředí pro vzdělávání našich dětí.
odborný garant: Tomáš Závada, NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.

15.35 – 16.00 hod. Emisní zatížení obce při spoluspalování odpadů.
odborný garant: Ing. Jan Koloničný, Ph.D., NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.

16.05 – 16.50 hod. Nová zelená úsporám – 3.výzva.
odborný garant: SFŽP ČR

Úterý 24. ledna 2017

9.30 – 10.25 hod. Bezpečnost provozu spalinových cest a komínů.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

10.30 – 11.25 hod. Odstranění vodního kamene. Nanotechnologie.
odborný garant: GEO CENTRUM s.r.o.

11.30 – 12.10 hod „Systém Foxtrot – ideální řešení pro domácí automatizaci i komplexní řízení chytrých budov“.
odborný garant: Ing. Petr Ovčáček, Teco a.s.

12.15 – 12.55 hod Topení chytře.
odborný garant: Daniel Smička, MICRONIC Přerov s.r.o.

13.00- 13.55 hod. Energetický systém propojení rodinného domu a elektromobilu.
odborný garant: Doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D., VŠB-TUO, FEI

14.00 – 14.55 hod. Čerstvý vzduch, minimální ztráta energie.
odborný garant: American bohemian corporation s.r.o.

15.00 – 15.55 hod. Možnosti využití solárních termických soustav.
odborný garant: MMM- SOLAR

16.00 – 16.45 hod. Nová zelená úsporám – 3.výzva.
odborný garant: SFŽP ČR

Středa 25. ledna 2017

9.30 – 10.25 hod. Rekonstrukce větrání panelových domů.
odborný garant: Ing. Michal Kubelka, Elektrodesign s.r.o.

10.30 – 11.25 hod. Topidla na biomasu v nízkoenergetických a pasivních domech.
odborný garant: Cech kamnářů ČR

11.30 – 12.25 hod. Teplá podlaha™. Inteligentní podlahové vytápění, dotykové termostaty a ochranné systémy topnými kabely.

  • Topné rohože pro renovace koupelen.
  • Podlahové vytápění a spotřeby. Celková spotřeba energie v domě a trendy.
  • Centrální ovládání vytápění tabletem.
  • Ochrana okapů před sněhem a krápníky.
  • Ochrana vjezdů do garáží před náledím.
  • Ochrana potrubí před zamrznutí.

odborný garant: Anos s.r.o. – teplá podlaha™. Ing. Vratko Mikuláš, MBA

12.30 – 13.25 hod. Nové podmínky kontroly komínů.
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

13.30. – 14.25 hod. Tepelná čerpadla a solární ohřev v jednom systému.
odborný garant: REGULUS spol. s r.o.

14.30 – 15.15 hod. Nová zelená úsporám – 3.výzva.
odborný garant: SFŽP ČR

15.20 – 15.50 hod. Vliv nové požární normy ČSN 730810 na navrhování a provádění zateplených fasád.
odborný garant: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.,  NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s.

15.55 – 16.45 hod. Sezónní zásobníky energie – porovnání principů a možnosti jejich využití u soběstačných domů.
odborný garant: Ing. Ervín NOHEJL, samostatný specialista na OZE a soběstačné systémy

Čtvrtek 26. ledna 2017

9.30 – 10.25 hod. Solární elektrárny pro rodinné domky.
odborný garant: Ing. Petr Belica, Regionální energetické centrum, o.p.s.

10.30 – 11.25 hod. Termovizní kontrola solárních elektráren.
odborný garant: Miloslav Hrdý, Inframet

11.30 – 11.45 hod. Vytápění – instalace.
odborný garant: Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR

11.45 – 13.00 hod. Nové trendy ve zdravotně technických instalacích.
odborný garant: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., předseda Oborové sekce CTI ČR

13.00 – 13.25 hod. Inovativní upevňovací systémy Walraven.
odborný garant: Ing. Miroslav Kucharik, člen CTI ČR

13.30 – 14.15 hod. Nová zelená úsporám – 3.výzva.
odborný garant: SFŽP ČR

—————————————————————————————————

Změna programu vyhrazena.

 

Komentáře pro tento příspěvek jsou uzavřeny.