Firma (Company) Město (City) Výstavní plocha (Exhibition space)
ČEZ Prodej, a. s. Praha 4, 305