SNI s.r.o.


Kontaktní informace (Contact information)

Horní Vršava 4475
Zlín 760 01
tel. (Phone): 577 431 775
e-mail (Email): info@tvstav.cz
www (Web): www.tvstav.cz

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)

Pavilon (Pavilion): A1 - číslo stánku (Stand number): 005 - ZOBRAZIT MAPU (SHOW MAP)
Mapa

Zařazení do Oborového členění

Tisk informací o vystavovateli (Print information about the exhibitor)