Slokov kovo a.s.


Kontaktní informace (Contact information)

Kovodělská 62
Moravský Písek 696 85
tel. (Phone): 518 387 606
e-mail (Email): variant@slokov.cz
www (Web): www.slokov.cz
Naše akciová společnost vznikla jako obchodní organizace VD SLOKOV Hodonín. Po ukončení činnosti VD pak převzala jeho výrobu teplovodních kotlů.

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)

Pavilon (Pavilion): A2 - číslo stánku (Stand number): 213 - ZOBRAZIT MAPU (SHOW MAP)
Mapa

Zařazení do Oborového členění

Tisk informací o vystavovateli (Print information about the exhibitor)