loading

Slokov kovo a.s.


Kontaktní informace (Contact information)

Kovodělská 62
Moravský Písek 696 85
tel. (Phone): 518 387 606
e-mail (Email): variant@slokov.cz
Naše akciová společnost vznikla jako obchodní organizace VD SLOKOV Hodonín. Po ukončení činnosti VD pak převzala jeho výrobu teplovodních kotlů.

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)