Informační centrum ČKAIT s.r.o.


Kontaktní informace (Contact information)

Sokolská 1498/15
Praha 120 00
tel. (Phone): +420 227 090 211
e-mail (Email): info@ice-ckait.cz

Plánek s umístěním firmy na výstavní ploše (Plan the location of firms in the exhibition area)

Pavilon (Pavilion): A1 - číslo stánku (Stand number): 005 - ZOBRAZIT MAPU (SHOW MAP)
Mapa

Zařazení do Oborového členění

Tisk informací o vystavovateli (Print information about the exhibitor)